Innovation och organisation

Forskningsplattformen Innovation och organisation leds av Irene Svenningsson. Innovation och organisation-plattformen ska bedriva forskning inom innovationsarbete, metod-, organisations- och verksamhetsutveckling.

En stor del av arbetet kommer att handla om ledning av samverkan, digitalisering, nya arbetssätt, implementering och nyttiggörande med utgångspunkt i primärvård som bas i den nära vården.

Forskningsplattformens engelska namn:

Research group for Innovation and organisation

Plattformsledare

Forskningsprojekt #RIO

Länk till forskningsprojekt inom forskningsplattformen för organisation och innovation (www.researchweb.org).

Sex händer samlade på varandra

Forskare inom plattformen

Här hittar du kontaktuppgifter till, och mer information om medarbetare och forskare inom forskningsplattformen för innovation och organisation.