Projekt

Här hittar du information om hur du kan få stöd för dina projektidéer och i ditt arbete med forsknings- och utvecklingsprojekt. Här finns också information om pågående projekt inom primär och nära vård i Västra Götalandsregionen.

”En stark klinisk forskning är förutsättningen för en evidensbaserad och kunskapsstyrd hälso- och sjukvård präglad av hög kvalitet"
(Världsklass! - Åtgärdsplan för den kliniska forskningen SOU 2008:7)

Det pågår inom FoU primär och nära vårds upptagningsområde i genomsnitt 250 projekt varje år. Dessa spänner över en mängd olika områden och projektledarna kommer från primärvårdens alla yrkeskategorier.

Projektstöd

Anslag och medel

Det finns flera anslagsgivare inom och utanför Västra Götalandsregionen som erbjuder bland annat projektmedel, forskningsanslag, ekonomiska stöd och innovationsmedel.

Kurser

Information om kurserna i forsknings- och utvecklingsmetodik för dig som är anställd inom primär och nära vård.

Forskningsplattformar, projekt och publikationer

Alla pågående projekt inom regionområde FoUUI

Alla pågående forskningsprojekt, utvecklingsprojekt och kvalitetssäkringsarbeten inom regionområde FoUUI primär och nära vård som registrerats i Projektdatabasen FoU i VGR (www.researchweb.org)

Västra Götalandsregionens projektdatabas

Det pågår ett stort antal forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt där projektledare, handledare och medarbetare är anställda inom primär och nära vård i Västra Götalandsregionen. I projektdatabasen FoU i VGR kan du söka och läsa om en mängd olika projekt som pågår inom Västra Götalandsregionen. Här hittar du också regionens forskarkompetens.

Forskningsplattformar

FoU primär och nära vård arbetar aktivt med forskningsplattformar. Mer information om dessa hittar du här.