Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning

Avsikten med kursen är att ge en ökad insikt i forskningsprocessen, från planering till rapportering och implementering. Kursen leder till en ökad kunskap för dig som chef och ledare för att underlätta forskning på klinik och ge en inblick i modern medicinsk forskning och dess resultat

Kursen vänder sig till personer i ledande ställning (personer som har en funktion som chef, vårdutvecklare, har en ledande roll eller liknande) som är anställda i Västra Götalandsregionen, offentlig vård såväl som privat vård med VGR-avtal, inom hälso- och sjukvård inklusive folktandvård. FoU primär och nära vård Södra Älvsborg, Regionhälsan och Folktandvård är kursgivare.

Kursinformation

Undervisningsform:

Kursen ges delvis webbaserad. Av kursens fyra utbildningstillfällen kommer första och sista kurstillfället att förläggas på FoUUI-centrum Södra Älvsborg. Kursen innehåller föreläsningar, diskussioner i seminarieform och gruppvis samt praktiska övningar i informationssökning, statistik och kvalitativ metodik. Kursen avslutas med ett seminarium där deltagarna kritiskt granskar vetenskapliga artiklar. Kursen omfattas av 3 heldagar och en halvdag, totalt 18,5 undervisningstimmar.

Kursdatum 2024: 

  • 16 januari
  • 6 februari
  • 27 februari
  • 19 mars

Kurslokal:

Första och sista kurstillfället sker på FoUUI-centrum Södra Älvsborg i Borås. Våra lokaler ligger centralt i Borås, intill Resecentrum och centralstationen.

Kursavgift:

Översiktskursen vänder sig till personer i ledande ställning som är anställda i Västra Götalandsregionen (VGR) inom hälso- och sjukvård inklusive folktandvård mot avgift av 10 % av ett basbelopp (5350 kr år 2023). För aktuell kurskostnad kontakta kursansvariga.


Ansökan Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik

Översiktskursen vänder sig till personer i ledande ställning anställda i Västra Götalandsregionen inom hälso- och sjukvård inklusive folktandvård. Begränsat antal platser.

Ansökningsperioden är öppen från och med 20230522 - 20231213.

Länk till ansökan Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik på researchweb.org 


Kontakt

Marianne Rythén

Folktandvården FoU

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 77 00