Muskuloskeletal hälsa

Forskningsplattformen för muskuloskeletal hälsa, REMUSC, har en tvärvetenskaplig inriktning och det ingår ett 20-tal engagerade personer från olika professioner såsom läkare, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut som på akademisk nivå befinner sig mellan magister/master och docent.

I forskningsplattformen finns ett gemensamt intresse och inkluderar forskning som studerar förbättrad diagnostik och handläggning, förebyggande åtgärder, behandling och långtidsuppföljning av såväl akuta, långvariga, lokaliserade som utbredda besvär från rörelseorganen. Inom gruppen pågår regionalt, nationellt och internationellt forskningssamarbete bland annat med Vrije Universitet i Bryssel, Oslo universitet, Curtin University i Perth, James Cook University i Cairns, University of South Australia i Adelaide och Stellenbosch university i Cape Town.

Forskningsplattformens engelska namn:

REsearch group for MUSCuloskeletal health, REMUSC

Forskningsplattformsledare

Maria Niklasson Larsson

Docent, leg. sjukgymnast, regionområdeschef FoUUI primär och nära vård

Mer om Maria Larsson

Maria har ett fokus på forskning om vårdmodeller, upplevelser och effekt av behandling för muskuloskeletala och stressrelaterade besvär inom primärvård. 

Maria disputerade år 2009 med avhandlingen:”Attitudes of responsibility for musculoskeletal disorders - Instrument development, distribution and association to background factors in a general population, relationship to outcome of physiotherapy treatment and patients’ narrated views.pdf” 

Maria är docent och adjungerad lektor i fysioterapi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon är leg sjukgymnast, specialist i primär- hälso och sjukvård. 

Maria arbetar som Regionområdeschef för forskning, utveckling och utbildning primärvård i Regionhälsan. 

Hon handleder kandidatuppsatser, magister- och masteruppsatser, doktorandprojekt samt projekt utanför utbildning. 


Lena Nordeman

Docent, leg. sjukgymnast, FoU-chef FoU primär och nära vård Södra Älvsborg

Telefonnummer

Kontor: 010 - 435 94 12

Mer om Lena Nordeman

Lenas forskningsintresse är direkt access till fysioterapi i primärvården, bedömning, behandling och prognos vid muskuloskeletal smärta, kvinnohälsa, samt e-hälsa. 

Lena disputerade år 2011 med avhandlingen: Low back pain and widespread pain in primary health care: Early access to physical therapy, treatment and prognostic factors (i GUPEA). 

Lena är docent i fysioterapi och adjungerad universitetslektor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Lena är också FoU-chef FoUU-centrum Södra Älvsborg. 

Hon handleder ST-läkarprojekt, kandidatuppsatser, magister- och masteruppsatser, doktorandprojekt samt projekt utanför utbildning. 


Forskningsprojekt #REMUSC

Länk till forskningsprojekt relaterade till forskningsplattformen för muskuloskeletal hälsa (www.researchweb.org).