Infektionssjukdomar och antibiotikaresistens

Forskningsplattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens (MIDAR) har ett brett nationellt och internationellt samarbete. Inom plattformen bedrivs ett flertal studier kring diagnostik och behandling av infektioner i primärvård, antibiotikaresistens och covid-19. Sex doktorander vid Göteborgs universitet är knutna till plattformen som leds av Pär-Daniel Sundvall.

I nationellt och internationellt samarbete har plattformen deltagit i tre forskarinitierade kliniska läkemedelsprövningar utan inblandning av läkemedelsföretag. De två första publicerades i The Lancet (influensastudien ALIC4E) respektive British Medical Journal (en klinisk prövning avseende behandlingstid vid faryngotonsillit). Arbete pågår med en tredje klinisk läkemedelsprövning för att ta reda på om metenaminhippurat kan förebygga återkommande urinvägsinfektioner (ImpresU). Inom plattformen pågår kliniska prövningar av ett nytt unikt kamerabaserat system för kontaktfri mätning av vitalparametrar på en meters avstånd (kroppstemperatur, puls, blodtryck, andningsfrekvens och syremättnad i blodet). Det är viktigt att mäta dessa parametrar för att hitta tidiga tecken till allvarlig infektion. Vi inom plattformen tror att detta kan bli en ”game changer” där ett återkommande arbetsmoment kan förenklas betydligt för personalen.

 

Forskningsplattformens engelska namn:
Management of Infectious Diseases and antimicrobial Resistance research group (MIDAR).

Plattformsledare

Pär-Daniel Sundvall

Docent, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef Allmänmedicinskt centrum

Telefonnummer

Mer om Pär-Daniel Sundvall

Pär-Daniel Sundvall är docent och specialist i allmänmedicin. Han är universitetslektor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet förenat med klinisk tjänstgöring vid Närhälsan Sandared vårdcentral. Han är huvudhandledare för sex doktorander och ledamot i ledningsgruppen för Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Inom FoUUI primär och nära vård leder Pär-Daniel forskningsplattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Plattformen har ett brett internationellt samarbete och bedriver ett flertal studier kring diagnostik och behandling av infektioner i primärvård, antibiotikaresistens och covid-19.

I nationellt och internationellt samarbete har Pär-Daniel deltagit i forskarinitierade kliniska läkemedelsprövningar där resultaten publicerats i tidskrifter med hög impaktfaktor som The Lancet och British Medical Journal.


Forskningsprojekt med #MIDAR

Här kan du se de forskningsprojekt som registrerats i projektdatabasen FoU i VGR och taggats med #MIDAR, av forskare inom plattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens MIDAR (www.researchweb.org).