Grundläggande kurs i FoU-metodik

Kursen ges varje år tillsammans med FoU-centrum Skaraborgs sjukhus med kursstart i januari och pågår under hela året. Kursdagar är framför allt torsdagar, men ibland även onsdagar. Kursen omfattar 12 kurstillfällen med obligatorisk närvaro vid samtliga tillfällen. Den sökandes chef ska godkänna att medarbetaren får gå kursen och ges tid att arbeta med och genomföra projektet.

De ingående kursmomenten är föreläsningar, projektverkstäder, praktiska övningar och projektplansredovisning samt avslutning med redovisning av projektet. Handledning sker i seminarieform och individuellt.

Vi använder Lärportalen i vår kurs och där hittar du allt som rör kursen, till exempel olika dokument och detaljerat schema. Du får tillgång till Lärportalen när du är antagen till kursen.

Vilka kan söka kursen?

Alla yrkeskategorier inom primärvården, som har avtal med Västra Götalandsregionen samt personal från Folktandvården, område Öster i Västra Götalandsregionen.


Kursens mål

Deltagarna ska tillägna sig grundläggande kunskaper i forskningsmetodik och genomföra ett eget projektarbete.

För ST-läkare uppfyller kursen kraven för specialistbevis enligt Socialstyrelsens målbeskrivning 2015 delmål Medicinsk vetenskap a5.


Kursdatum 2024

Notera att kursen startar med ett Idéseminarium 28 november, 2023 (halvdag), därefter följande kursdatum:

 • Onsdag 24 januari
 • Torsdag 25 januari
 • Fredag 26 januari
 • Torsdag 8 februari
 • Torsdag 7 mars
 • Torsdag 18 april
 • Torsdag 23 maj
 • Onsdag 2 oktober (hela gruppen)
 • Torsdag 3 oktober (halva gruppen)
 • Fredag 4 oktober (halva gruppen)
 • Onsdag 19 november (halv dag)
 • Onsdag 27 november
 • Torsdag 28 november

Hur blir jag godkänd?

Det förväntas att du som kursdeltagare kommer med egna idéer till ett projekt. Du får handledning att utforma och genomföra ett projekt under kursens gång.

ST-läkare har rätt till 8 veckors arbetstid för projektarbetet förutom de 12 kursdagarna. Tiden för detta ska avsättas under kurstiden. För att du ska bli godkänd krävs:

 • att deltagaren närvarar vid samtliga kursdagar
 • arbetar fram en projektplan
 • genomför projektarbetet och författar en projektrapport
 • presenterar resultatet från projektarbetet på APT/konferens eller liknande
 • registrerar projektet i Projektdatabasen

Intyg om godkänd kurs får du när ingående moment i kursen är genomförda, vidare utfärdas ett intyg när projektarbetet är godkänt.


Kursavgift

Ingen kursavgift tas ut för anställda inom primärvård Skaraborg (gäller även privata vårdgivare med avtal) och för anställda i Folktandvården område Öster.

För övriga är kursavgiften (34% av ett prisbasbelopp) och handledningskostnaden (32% av ett prisbasbelopp) debiteras innan kursstart (för ST-läkare debiteras dessa kostnader Primärvårdens utbildningsenhet).


Kontakt vid frågor

Har du frågor eller om något är oklart, är du välkommen att kontakta oss.

E-post: fou.primarvard.skaraborg@vgregion.se


Ansökan är öppen 15 augusti - 15 september

För att din ansökan ska vara komplett behöver du ladda upp en signerad blankett som bilaga i din ansökan. Nedan finner du instruktioner på hur du gör det:

 1. Fyll i fälten i ansökan.
 2. Klicka på knappen "Korrekturläs och publicera".
 3. Läs igenom din ansökan så att du har fyllt i korrekta uppgifter och klicka sedan på knappen "Publicera".
 4. Högst upp på din skärm kommer nu fram en gul list med texten "Klicka här för att skriva ut din blankett för att din ansökan ska bli komplett". Klicka på denna list.
 5. Skriv ut din blankett genom att klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger.
 6. Denna blankett ska signeras av dig själv, din verksamhetschef och din kliniska handledare. Här finns även saker de ska intyga. Det är viktigt att din verksamhetschef läser igenom blanketten för att förstå vad kursen innebär i form av frånvaro och tillgång till dataprogram.
 7. Ladda upp den signerade blanketten som bilaga i din ansökan. Det gör du genom att gå till www.researchweb.org/is/foualvsborg och logga in. Din ansökan hittar du under mina sidor, mina ansökningar och mina kursansökningar. Ansökningstiden till 2025 års kurs har inte öppnats. 

Länk till ansökan för våra kurser (researchweb.org)

 

Projektrapporter från tidigare år

Här hittar du titlarna på projektrapporterna från tidigare års kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik. Använd listan på titlar som inspiration för att hitta din forskningsidé.