FoU primär och nära vård Södra Älvsborg

FoU primär och nära vård Södra Älvsborg är ett stöd för medarbetare inom primärvård intresserade av forskning och utveckling i området Södra Älvsborg. 

Hos oss kan du få råd om hur man går från idé till forskningsprojekt, hur man söker forskningsmedel och hur man går tillväga för att bli doktorand och mycket mer. 

FoU primär och nära vårds uppdrag är att stödja, stimulera och initiera forskning i primärvård och att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos anställda inom offentlig och privat driven primärvård för att främja en evidensbaserad god och säker vård.  

Du hittar oss på FoUUI-centrum Södra Älvsborg där vi är samlokaliserade med Primärvårdens utbildningsenhet och Folktandvården FoU. På FoUUI-centrum finns även kansliet för Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg och kontoret för projektdatabasen FoU i VGR. 

Välkommen att kontakta oss.

Kontakt och besöksuppgifter till FoU primär och nära vård Södra Älvsborg

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Distansarbetsplatser och bokningsbara lokaler

Hos oss kan du boka lokaler för möten och föreläsningar.
Vi har även flera distansarbetsplatser tillgängliga för personal inom primärvården. 

Mer information hittar du på sidan om våra distansarbetsplatser och de bokningsbara lokalerna


Aktuellt FoU primär och nära vård


Kommande event