Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa och ohälsa

Forskningsplattformen består av juniora och seniora forskare inom området psykisk hälsa med professioner såsom läkare, sjuksköterskor, dietister och psykologer. Forskning pågår inom områdena psykisk hälsa och ohälsa, beteendemedicin, hälsopsykologi, levnadsvanor, primärvårdspsykiatri, reproduktiv hälsa och pediatrik. Plattformen verkar för att ta ansvar för att driva kunskapsutvecklingen, öka den kritiska massan av goda forskare och skapa tydligare samordning, struktur och samarbeten på alla nivåer; mellan universitet, region, lokalt och forskare. Vidare arbetar man för att säkra tillgång till evidensbaserade insatser i form av bedömningar och behandlingar för personer med psykisk ohälsa inom primärvården, samt att öka forskningskvaliteten genom att knyta samman kompetenser och professioner. Grundvärderingar har skapats av plattformarna själva och sammanfattas med FIND; Forskningsfrihet, In lyssnande, Nyfikenhet och Dela ömsesidiga intressen. Plattformen leds av Sandra Weineland, docent och legitimerad psykolog med specialistexamen i psykologisk behandling.

Forskningsplattformens engelska namn:

Research group for mental health problems, behavioural medicine and lifestyle habits

Profilbild av Sandra Weineland

Sandra Weineland

Docent, specialistpsykolog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sandra Weinelands intresseområden är första linjens psykiatri, beteendemedicin, digital psykologi och implementering. Forskningen karaktäriseras av bland annat utveckling av behandlingsmodeller som ligger till grund för nya behandlingsinterventioner. En röd tråd är att utforska verksamma mekanismer i behandlingar.

Sandra är docent och specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi. Sandra disputerade år 2012 med avhandlingen: A Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients.pdf Hon forskade därefter vid Linköpings universitet. Hon är nu verksam som vetenskaplig handledare inom FoUUi primärvård VGR, samt adjungerad till institutionen för psykologi vid Göteborgs universitet. Parallellt med arbete vid överviktsenhet, psykiatrin och primärvården, har hon under sin yrkestid bedrivit klinisk forskning. Under de senaste åren har Sandra utvecklat en digital psykologimottagning i primärvården, där forskningsprojekt pågår i den kliniska miljön.

Utöver forskning och utbildning, så har hon ägnat tid åt att dela psykologisk kunskap med omgivningen genom att skriva böcker för behandlare och patienter samt deltagit i rådsarbeten inom regionen.

Forskningsprojekt #primpsyk

Länk till pågående forskningsprojekt inom plattformen psykisk hälsa och ohälsa (länken går till projektdatabasen FoU i VGR).

Forskare inom plattformen

Här hittar du kontaktinformation till, och mer information om medarbetare och forskare inom plattformen för psykisk hälsa och ohälsa.

Aktuellt och aktiviteter

  • Plattformen för Psykisk hälsa & ohälsa gratulerar Sandra Weineland som beviljats medel från Kamprads stiftelse för studien: Biopsykosocial digital behandling i primärvård för patienter med migrän: En RCT! Studien görs i samverkan med Primärvården och Huvudvärksförbundet i Västra Götalandsregionen. Grattis också till doktorand Marie Persson som har projektet som sitt avhandlingsfokus.

  • Forskningsplattformen Psykisk hälsa och ohälsa gratulerar Kok-Wing Giang och Josefine Lilja till ny artikel publicerad i Primary Health Care!

  • Efter genomgången bedömning med granskning av forskningsplan, tidigare meriter och intervju vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, så har Emma Ramsay Milford blivit antagen som doktorand. Hon är redan doktor i pedagogisk psykologi med examen från Cardiff University och kommer nu att doktorera inom klinisk psykologi.

  • Forskningsplattformen psykisk hälsa har privilegiet att delta i organiserandet av SWEsrii 2022 – den 11:e svenska konferensen om internetinterventioner.

  • Behovet av kontinuitet, tät uppföljning och koordinering av vård är stort för patienter med depression och tillgodoses inte fullständigt i den sedvanliga ekonomiskt och personellt pressade primärvårdsorganisationen. En organisation där vårdsamordnare för psykisk ohälsa ingår i teamet kring patienten och har tät kontakt med patienten leder till ökad kontinuitet och tillgänglighet, snabbare återhämtning från depressionen och tidigare återgång i arbete. En studie inom forskningsplattformen Psykisk hälsa och ohälsa har nu visat att organisation med vårdsamordnare för psykisk ohälsa är höggradigt kostnadseffektiv, både ur hälso- och sjukvårdsperspektiv och samhällsperspektiv jämfört med sedvanlig primärvårdsorganisation.

  • Forskningsplattformen har fått ta del av en studie som publicerades i majutgåvan av International Journal of General Medicine: Correspondence Between the Neuropsychiatric Interview M.I.N.I. and the BDI-II and MADRS-S Self-Rating Instruments as Diagnostic Tools in Primary Care Patients with Depression. Vi bad författaren och distriktssköterskan Shabnam Nejati vid Allmänmedicinskt centrum att berätta mer om studien.

Senast uppdaterad: 2022-06-22 08:14