FoU primär och nära vård Skaraborg

FoU primär och nära vård och Folktandvård FoU i samverkan.

FoU har ett övergripande uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos medarbetare inom primär och nära vård, och folktandvård.

FoU primär och nära vård Skaraborg

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Stationsgatan 3
541 30 Skövde

Aktuellt FoU primär och nära vård

 • Utlysning av medel för alkoholforskning

  Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut 10 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Sista ansökningsdag 15 september.

 • Tips från FoU primär och nära vård Fyrbodal: Digitaliseringskonferens

  21 maj 2024 hålls konferensen Digitalisering och lärande för hållbar hälsa, vård och omsorg i samhället på Högskolan Väst i Trollhättan. Anmälningslänkar samt program finns på GITS* hemsida. *Gemensam Information och TjänsteSamordning

 • Aktuella utlysningar i urval

  Ska du söka medel för forskning- eller innovationsprojekt? Här är ett urval av några aktuella utlysningar från externa anslagsgivare. Du kan ansöka om medel från till exempel Innovationsfonden, Vinnova, Forte och Afa Försäkring. Källa: Grants Office på Gothia Forum.

 • Vi har en ny professor!

  Vi riktar ett stort grattis till Andreas Fors som nyligen är utnämnd till professor i omvårdnad med inriktning mot personcentrerad vård. Även grattis till oss som får arbeta nära Andreas.

 • Håll dig uppdaterad med den senaste evidensen - Publicerad forskning från FoU primär och nära vård

  Implementering av internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) i den svenska primärvården, förstföderskors upplevelser, långvariga effekter av senapsgasexponering, främre korsbandsskador och utvärdering av en modell av sjuksköterskeledd hypertonimottagning. Detta är ämnen du kan läsa mer om i det senaste urvalet av publicerade vetenskapliga artiklar under december 2023 och första kvartalet 2024.


Kommande event