Forum FVM Millennium: gemensamma arbetssätt får stöd av systemet

Publicerad:
Tre kvinnor står vid ett ståbord längst fram i en föreläsningssal.
Liselotte Bergqvist, Elin Isaksson och Marie-Louise Helander har alla varit med och designat Millennium för mödravård och obstetrik.

Mödrahälsovård och obstetrik är i fokus vid senaste inspelningen av Forum FVM Millennium. Avsnittet tar bland annat upp hur det regionala basprogrammet för gravida kvinnor har legat till grund för designen av systemet inom detta område.

Forum FVM Millennium ger exempel på färdig design och hur Millennium kan komma att användas. Varje avsnitt består av kortare filmer som visar funktionalitet i det nya vårdinformationssystemet och dialog i studion med personer som varit med i designarbetet. På plats den här gången var Elin Isaksson, barnmorska vid Alingsås barnmorskemottagning inom Regionhälsan, Marie-Louise Helander, barnmorska vid förlossningsavdelningen på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och Liselotte Bergqvist, processledare i arbetsströmmen mödravård och obstetrik i programmet FVM.

Fördel med sammanhållen dokumentation

- Den största nyttan är att det blir en tydligare röd tråd mellan mödravård, förlossning, bb och barnhälsovården, säger Elin Isaksson. Information behöver inte upprepas, varken av patienten eller av vårdpersonal i journaltext. Riskfaktorer, patientens önskemål, tankar kring amning och mycket annat följer med i hela vårdkedjan och syns tydligt i journalen var patienten än befinner sig.

- Barnet får direkt vid födelsen sin egen journal som följer med genom hela livet. Det ser jag som en stor fördel, säger Marie-Louise Helander. Det blir samma journal för alla som möter barnet, till exempel bb, barnsjukvården och barnavårdscentraler.

Inspelning och filmer från webbinariet

På grund av det ansträngda läget inom hälso- och sjukvården just nu spelas Forum FVM Millennium in i stället för att livesändas för inbjudna chefer som planerat. Inspelningen om mödravård och obstetrik är nu publicerad i sin helhet liksom de förinspelade, separata filmer om funktionalitet i Millennium som ingår i webbinariet.

På webbsidorna för Forum FVM Millennium finns också ett stödmaterial för chefer och andra med ansvar för att förbereda införandet av Millennium. Materialet kan användas för dialog i grupp efter att man har tittat på hela eller delar av det inspelade materialet från olika teman.

Webbsidan med filmer och inspelning av webbinariet
Webbsidan med stödmaterial