Frågor att diskutera

Forum Millennium vänder sig i första läget till chefer inom verksamheter som omfattas av programmet Millennium, och därefter till alla berörda medarbetare. Här finns ett stödmaterial för diskussion om vad den nya vårdinformationsmiljön betyder för medarbetare, patienter och invånare.

Forum Millennium är en serie digitala seminarier som visar exempel på funktionalitet i Millennium som systemet kommer att användas i Västra Götaland. Syftet är att ge en förhandstitt och visa exempel på möjligheter med den kommande vårdinformationsmiljön.

Inbjudan till Forum Millennium går till chefer. Tanken är att de i sin tur väljer ut relevanta inspelningar som underlag för information och dialog vid till exempel APT eller utvecklingsdagar för medarbetare. 

Stödmaterial: Frågor att diskutera

Observera att presentationen nedan utgår från det tidigare namnet "Forum FVM Millennium", innan programmets namnbyte från FVM till Millennium. 

Powerpointpresentationen är ett stöd för chefer och andra med uppdrag att förbereda införandet av Millennium. Materialet kan användas för dialog i grupp efter att man har tittat på enskilda filmer om funktionalitet i Millennium eller de inspelade webbinarierna i sin helhet. Frågor som ingår:

  • Vilka är dina reflektioner?
  • Vilka nyttor ser du för medarbetare, patienter och invånare?
  • Hur kommer våra arbetssätt att förändras?
  • Vad kan vi förbereda redan nu?

Forum FVM Millennium - frågor att diskutera (ppt)

Powerpointpresentationen behöver laddas ner till datorn. Anpassa gärna frågorna och lägg med fördel till egna frågor. I materialet ingår också en bild om var man hittar mer information om genomförda teman av Forum Millennium, inspelat material och annan information.