Forum FVM Millennium: psykiatri

Uppdaterad:
Publicerad:
En kvinna och två män står i en studio.
Eva Hallberg, Qassim Mohammad och Joacim Holmén.

Vårens sista avsnitt i webbinarieserien Forum FVM Millennium handlade om psykiatri och sändes 14 juni. Nu kan du ta del av inspelningen och se exempel på vad införandet av Millennium innebär för olika delar och olika professioner inom psykiatrin.

Forum FVM Millennium är en serie webbinarier som visar funktionalitet i Millennium som det kommer att användas i Västra Götaland. Webbinarierna består av kortare filmer med exempel på hur Millennium fungerar för olika delar av hälso- och sjukvården, kombinerat med dialog i studio med verksamhetsexperter och andra som varit med i designen av Millennium. 

Förändringar som gör arbetet lättare

Gäster i studion den här gången var tre personer som alla haft en aktiv roll i designen av Millennium: Qassim Mohammad, verksamhetsexpert i programmet FVM och psykiatriskötare på Södra Älvsborgs sjukhus, Joacim Holmén, konfigurationsanalytiker i programmet FVM och Eva Hallberg, verksamhetsexpert i programmet FVM och regionutvecklare på Koncernkontoret. Tillsammans med moderator Lise-Lotte Risö Bergerlind, strateg på Koncernkontoret och ordförande för det regionala och nationella programområdet för psykisk hälsa, reflekterade de över kommande förändringar och förbättringar som införandet av Millennium innebär.

- Millennium kommer att fungera som ett beslutsstöd och stötta personalen att göra rätt sak i rätt tid, baserat på patientens behov och tillstånd. Som sjuksköterska ser jag också stora fördelar med uppgiftsbaserad styrning. Du får ett kvitto på vad som är gjort, så att inget missas, säger Joacim Holmén.

Stödmaterial på webben

Webbinariet i sin helhet och de ingående filmerna hittas på webbsidorna för Forum FVM Millennium. Här finns också ett stödmaterial för chefer och andra med uppdrag att förbereda införandet av Millennium. Materialet kan användas för dialog i grupp efter att man har tittat på hela eller delar av det inspelade materialet från olika teman av Forum FVM Millennium.

Inspelning av webbinariet och filmer om Millennium

Frågor att diskutera