Ny plattform för e-tjänster under hösten

Uppdaterad:
Publicerad:

Med start under hösten 2022 börjar VGR att använda den tekniska plattformen Cerner Virtual för e-tjänster som ska ge Västra Götalands invånare bättre möjligheter att kommunicera med vården. Det handlar om nya funktioner för digitala vårdmöten, egenmonitorering och digital symtombedömning med hänvisning.

- Patienten ska enkelt kunna möta vården och ges större möjlighet till delaktighet och kontroll över sin egen hälsa, säger Erica Sandberg som är digitaliseringsstrateg på Koncernkontoret i VGR och programägare för arbetet. 

Cerner Virtual

Genom tjänsten Cerner Virtual får VGR tillgång till funktioner för digitala vårdmöten, egenmonitorering och digital symtombedömning med hänvisning. En del av dessa tjänster finns och används redan i dag och med start hösten 2022 sker en stegvis övergång till den nya plattformen som Cerner erbjuder. Arbetet utgår från koncernstab digitalisering på Koncernkontoret och sker i nära samverkan med programmet FVM och alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar. I vilken takt och ordning olika verksamheter kommer att börja använda Cerner Virtual återstår att planera. För patienter och invånare kommer tjänsterna bland annat att nås via 1177. 

- Devisen är digitalt först och fysiskt om och när det behövs. De nya tjänsterna kommer att förenkla vardagslivet för patienter och invånare och ge medarbetare i vården nya möjligheter, säger Erica Sandberg.

Beslutad tidplan för FVM

Införandet av de nya e-tjänsterna är en pusselbit i det större arbetet som pågår med att skapa en sammanhållen hälso- och sjukvård. Den 17 maj fattade regionstyrelsen beslut om en övergripande tidplan för framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) som innebär att IT-stödet Millennium kommer att införas etappvis mellan hösten 2024 och hösten 2026. Men redan nu till hösten kommer alltså nya funktioner kunna användas i vården, sedan integrerat med Millennium.

Läs också: Ny tidplan för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)