Slutenvård i fokus vid Forum FVM Millennium

Uppdaterad:
Publicerad:
Tre kvinnor står runt ett litet ståbord i en föreläsningssal.
Elin Holmstrand, kirurgsjuksköterska, och Maria Carlson Brühl, specialistläkare i internmedicin, medverkar vid Forum FVM Millennium om slutenvård. Längst till höger Erica Sandberg, moderator.

Vanliga arbetsuppgifter på en vårdavdelning – det handlar det senaste avsnittet av Forum FVM Millennium om, webbinarieserien som visar hur Millennium kan användas i det dagliga arbetet. Överrapportering, beslut om åtgärder och utskrivning är något av det som visas.

Forum FVM Millennium ger exempel på färdig design i det nya vårdinformationssystemet. Webbinarierna består av kortare filmer med exempel på hur systemet fungerar för olika delar av hälso- och sjukvården, kombinerat med dialog i studion.

Omvårdnadskompassen underlättar

Den här gången deltog Elin Holmstrand, kirurgsjuksköterska vid Skaraborgs sjukhus Lidköping och Maria Carlson Brühl, specialistläkare i internmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal. Båda två har i olika roller varit med i designarbetet under 2021–2022 och ser många fördelar med de nya funktioner och delvis ändrade arbetssätt som väntar när Millennium införs.

- Jag vill lyfta fram betydelsen av att det blir en gemensam läkemedelslista för varje patient, säger Maria Carlson Brühl. Det blir EN lista som alla berörda kommer att arbeta med. Ett annat exempel är regionaliseringen, till exempel i form av färre och mer standardiserade generella ordinationer eller gemensamma synsätt på vad som ska göras i en viss situation. Det bidrar till en mer jämlik vård.

- Som sjuksköterska ser jag att det som heter Omvårdnadskompassen i Millennium kommer att bli en stor hjälp, säger Elin Holmstrand. Det är en översiktsvy över alla patienter på avdelningen, lite som en digital rondtavla som uppdateras i realtid och innehåller fler uppgifter.

Inspelning och filmer om slutenvård

På grund av det ansträngda läget inom hälso- och sjukvården just nu spelas Forum FVM Millennium in i stället för att livesändas för inbjudna chefer som planerat. Inspelningen från den 25 januari är nu publicerad i sin helhet liksom de förinspelade, separata filmer om funktionalitet i Millennium som ingår i webbinariet.

På webbsidorna för Forum FVM Millennium finns också ett stödmaterial för chefer och andra med uppdrag att förbereda införandet av Millennium. Materialet kan användas för dialog i grupp efter att man har tittat på hela eller delar av det inspelade materialet från olika teman av Forum FVM Millennium.

Inspelningen av webbinariet och filmer om Millennium

Stödmaterial med dialogfrågor