Patient som medskapare i program Millennium

När vi i Västra Götaland skapar en gemensam vårdinformationsmiljö involveras invånare, patienter och närstående i arbetet. Syftet är att fånga upp och tillvarata deras synpunkter, erfarenheter och upplevelser för att utveckla och förbättra vården. Under programtiden medverkar patienter på olika sätt i arbetet.

De först rekryterade patienterna påbörjade sitt uppdrag 2020. Rekrytering av patienter görs utifrån behov i programmets olika projekt och faser och gruppen kompletteras vid behov. 

Medskapare i designen av Millennium

Patientgruppen deltar på efterfrågan i olika aktiviteter, och har bland annat deltagit i designen av Millennium under 2020-2023. Arbetsströmmar i designarbetet som har eller har haft patient som medskapare är:

  • Akutsjukvård
  • Dokumentation vårdprofession
  • Medicinsk dokumentation
  • Mödravård och obstetrik
  • Onkologi
  • Primärvård
  • Psykiatri

Under 2024 görs tester av hela patientflöden i Millennium, som är en av förberedelserna inför driftstart i södra området. I det arbetet är patienternas medverkan en viktig del. 

Filmer ur patientens perspektiv

Sara Afzelius och Cecilia Qwinth ingår i projekt Patient som medskapare. I filmerna delar de med sig av egna erfarenheter som patienter. Filmerna är ungefär fem minuter långa och är inspelade i oktober 2021.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med patient som medskapare eller de som samordnar arbetet i program Millennium? Skriv till millennium@vgregion.se