Bättre vård och beslutsstöd

Deltagarna i Forum FVM Millennium med tema bättre vård och beslutsstöd, mars 2022.
Deltagarna i Forum FVM Millennium med tema bättre vård och beslutsstöd, mars 2022.

Tema: hur gemensamma arbetssätt och kunskapsstyrning bidrar till lättillgängligare beslutsstöd och en mer jämlik vård.

Innehåll

Hur får vi till en bättre, mer jämlik vård och hur kan standardisering och enklare tillgång till evidensbaserat beslutstöd underlätta arbetet? Det är frågor som tas upp vid webbinariet, som denna gång belyser frågorna ur ett generellt perspektiv snarare än från ett visst verksamhetsområde.

Webbinariet ger exempel på hur Millennium skapar möjligheter till kunskapsstyrning och underlättar det dagliga arbetet. Det blir också diskussion om hur vi kan använda systemet för att utveckla hälso- och sjukvården i Västra Götaland. I studion finns några av de som designat Millennium och företrädare för verksamheter som ska införa systemet. 

Program Millennium bytte namn den 1 november 2022, från tidigare namn Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Alla filmer och inspelningar i webbinarieserien har rubriken Forum FVM Millennium. 

Titta på inspelningen

Hålltider

00.00-05.28
Presentation av talare, introduktion av ämnet och exempel på genomgående principer

05.28-10.45
Film 1 (Beslutsstöd i form av ordinationsplaner) inklusive kort introduktion

10.45-19.02
Studiosamtal om film 1

19.02-24.57
Film 2 (Beslutsstöd för standardiserade vårdförlopp SVF) inklusive kort introduktion

24.57-28.55
Studiosamtal om film 2

28.55-33.18
Film 3 (Beslutsstöd som stärker patientsäkerheten) inklusive kort introduktion

33.18-38.40
Studiosamtal om film 3

38.40-46.21
Avslutande diskussion

Filmer om Millennium som ingår i webbinariet

Beslutsstöd i form av ordinationsplaner (endast film, 5 min)
Beslutsstöd i form av ordinationsplaner (film och efterföljande studiosamtal, 13 min)

Beslutsstöd för standardiserade vårdförlopp (SVF) (endast film, 5,5 min)
Beslutsstöd för standardiserade vårdförlopp (SVF) (film och efterföljande studiosamtal, 9,5 min)

Beslutsstöd som stärker patientsäkerheten (endast film, 4 min)
Beslutsstöd som stärker patientsäkerheten (film och efterföljande studiosamtal, 12 min)