Om Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

Det här gör VGR

VGR ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

Organisation

VGR:s verksamheter leds av regiondirektören. Verksamheterna är organiserade i förvaltningar och bolag.

Hållbarhet

Hållbarhet – för varje människa och för vår planet.

Stiftelser och gåvor

Stiftelser som är anknutna till VGR är till för folkbokförda eller verksamma inom regionen.

Statistik och analys

Fakta, statistik och analys om befolkning, hälsoläge, konjunktur, arbetsmarknad med mera.

Ledningssystem

Ledningssystemet beskriver VGR:s organisation och hur styrning och ledning går till .

Styrande dokument

Styrande dokument som gäller samtliga styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom VGR.

Diarium

Sök dokument, handlingar, brev med mera i diariet.