Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Läsa in en katalog

De flesta av våra avtalsparters och leverantörer läser in sina kataloger via Visma Proceedo Leverantörsportal. Det finns också möjlighet till en fullt integrerad anslutning (B2B). I dessa fall läses katalogerna in från leverantörens affärssystem, oftast via en VAN-operatör, till Marknadsplatsen. Om du vill göra en fullt integrerad anslutning behöver du kontakta Marknadsplatssupporten då detta förutsätter ett godkännande från Västra Götalandsregionen och en del förberedande arbete.

Uppdelning av kataloger

I Leverantörsportalen finns dina avtal med Västra Götalandsregionen listade och är uppmärkta med ändelser, så kallade suffix.
Dessa hjälper dig att läsa in din katalog mot rätt avtal och sortiment.
I avtalsnumren kan du se om det exempelvis ska säljas via intern leverantör eller inte, detta anges med suffix inom parentes sist i avtalsnumret, nedan ser du de vanligaste suffixen:

  • (G) = Generellt sortiment där beställning görs av, och leverans sker till Västra Götalandsregionen som slutkund.
  • (RT) = Sortiment där beställning görs av, och leverans sker till Västra Götalandsregionens interna leverantör Regiontryckeriet.
  • Där det inte finns något suffix inom parentes = Sortiment där beställning görs av, och leverans sker till Västra Götalandsregionens interna leverantör Sisjödepån.

En produkt ska bara ingå i en av dessa kataloger samtidigt. Om samma produkt läggs i flera kataloger kommer de visas och bli beställningsbara på dubbelt i Marknadsplatsen.

Filnamn på katalog

För att underlätta din egen kontroll, spårning och support vill vi att du namnger dina kataloger med:
- avtalsnummer
- sortiment
- datum då du läser in katalogen

Exempel på filnamn

ÅÅÅÅXXXXX-XXX_Depå_ÅÅMMDD

ÅÅÅÅXXXXX-XXX_Generell_ÅÅMMDD

Importtyp

Använd alltid importtyp full vid inläsning i Leverantörsportalen. Detta innebär att du alltid läser in hela kataloger med alla aktuella produkter inklusive ändringar och tillägg.

Kvalitetsnivåer

Västra Götalandsregionen har uppsatta kvalitetsnivåer per avtal och katalog.

  • Om du inte fyllt i obligatoriska fält i tillräckligt hög utsträckning kommer du att få ett valideringsfel vid inläsningen. Du får då komplettera katalogen med saknade värden och läsa in den på nytt. Kontakta VGR:s avtalsägare i de fall du inte kan de obligatoriska kvalitetsnivåerna. 
  • Om du inte uppfyllt den rekommenderade nivån får du en varning i systemet. Katalogen blir inläst men du har inte uppnått rekommenderade nivåer.
  • Du kan se vilka kvalitetsnivåer som gäller för respektive avtal i vyn för inläsning av katalog i leverantörsportalen när du valt avtal att läsa in emot avtalet.

Felkoder vid inläsning

När ett fel uppstår vid inläsningen skickas en felkod via e-post till er kontaktperson. Du kan också se felkoderna i Leverantörsportalen under fliken EDI, överföringar.

Kataloger du läser in kan påverka flera Proceedokunder

Det du som leverantör fyller i eller lämnar tomt i katalogen, får vid inläsning påverkan på alla Proceedokunder som har dina artiklar. Läs mer om Proceedogemensam artikelinformation på sidan Fylla i en katalog.

Läs ut V6-katalog ur Leverantörsportalen (kataloghistorik)

Du vet väl om att du kan läsa ut din senast inlästa katalog ur Leverantörsportalen!
På så sätt vet du att du alltid jobbar med aktuell information ur Proceedo.

Det görs under EDI-Överföringar i Leverantörsportalen.
De inläsningar som du har gjort de senaste 3-4 månaderna finns i listan här (kontakta Marknadsplats supporten om du vill få hjälp att läsa ut en äldre katalog).
Du kan se status per inläsning och vilket datum filen lästes in.
Vill du ladda ner någon fil så klicka på Visa och sedan Ladda ner överföring.

 

Viktigt att tänka på

  • Vi rekommenderar att filnamnet består av avtalsnummer, sortiment och datumet då du läser in katalogen.
  • Importtyp full innebär att hela katalogen, med alla produkter inklusive ändringar och tillägg, läses in.
  • Läs in mot rätt avtal med rätt suffix.
Senast uppdaterad: 2023-05-05 11:23