Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Läsa in en katalog

De flesta av våra avtalsparters och leverantörer läser in sina kataloger via Visma Proceedo Leverantörsportal. Det finns också möjlighet till en fullt integrerad anslutning (B2B). I dessa fall läses katalogerna in från leverantörens affärssystem, oftast via en VAN-operatör, till Marknadsplatsen. Om du vill göra en fullt integrerad anslutning behöver du kontakta Marknadsplatssupporten då detta förutsätter ett godkännande från Västra Götalandsregionen och en del förberedande arbete.

Uppdelning av kataloger

I Leverantörsportalen finns dina avtal med Västra Götalandsregionen listade och är uppmärkta med ändelser, så kallade suffix, som hjälper dig att läsa in din katalog mot rätt avtal och sortiment. I avtalsnamnen kan du se om det exempelvis ska säljas via intern leverantör eller inte, detta har vi gjort med suffix inom parentes sist i avtalsnamnet, som exempelvis:

  • (G) = Generellt sortiment där beställning görs av, och leverans sker till Västra Götalandsregionen som slutkund.
  • (RT) = Sortiment där beställning görs av, och leverans sker till Västra Götalandsregionens interna leverantör Regiontryckeriet.
  • Där det inte finns något suffix inom parentes = Sortiment där beställning görs av, och leverans sker till Västra Götalandsregionens interna leverantör Sisjödepån.

En produkt ska bara ingå i en av dessa kataloger samtidigt. Om samma produkt läggs i flera kataloger kommer de visas och bli beställningsbara på flera olika rader i Marknadsplatsen.

Filnamn på katalog

För att underlätta din egen kontroll, spårning och support vill vi att du namnger dina kataloger med avtalsnummer, sortiment och datum då du läser in katalogen.

Exempel på filnamn

ÅÅÅÅXXXXX-XXX_Depå_ÅÅMMDD

ÅÅÅÅXXXXX-XXX_Generell_ÅÅMMDD

Importtyp

Använd alltid importtyp full vid inläsning i Leverantörsportalen. Detta innebär att du alltid läser in hela kataloger med alla aktuella produkter inklusive ändringar och tillägg.

Om du vill ta bort en produkt i katalogen rekommenderar vi att du tar bort hela raden istället för att ange Action Delete.

Kvalitetsnivåer

Västra Götalandsregionen har uppsatta kvalitetsnivåer per avtal och katalog.

  • Om du inte fyllt i obligatoriska fält i tillräckligt hög utsträckning kommer du att få ett valideringsfel vid inläsningen. Du får då komplettera katalogen med saknade värden och läsa in den på nytt.
  • Om du inte uppfyllt den rekommenderade nivån får du en varning i systemet. Katalogen blir inläst men du har inte uppnått rekommenderade nivåer.
  • Du kan se vilka kvalitetsnivåer som gäller för respektive avtal i vyn för inläsning av katalog i leverantörsportalen när du valt avtal att läsa in emot avtalet.

Felkoder vid inläsning

När ett fel uppstår vid inläsningen skickas en felkod via e-post till er kontaktperson. Du kan också se felkoderna i Leverantörsportalen under fliken EDI, överföringar.

Viktigt att tänka på

  • Vi rekommenderar att filnamnet består av avtalsnummer, sortiment och datumet då du läser in katalogen.
  • Importtyp full innebär att hela katalogen, med alla produkter inklusive ändringar och tillägg, läses in.
  • Läs in mot rätt avtal med rätt suffix.

Leverantörsportalen

Logga in i leverantörsportalen

Användarmanualer

Vismas användarmanual för leverantörsportalen.pdf

Visma's Userguide, english.pdf

Förtydligande

I leverantörsportalen ska importtyp Full användas vid ändring, komplettering eller borttag av artiklar som inte finns i
den redan inskickade katalogen.

Senast uppdaterad: 2019-05-16 14:20