Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hantering av avvikelser under avtalsperioden

Västra Götalandsregionen använder en eskaleringsmodell i de fall avvikelser förekommer i våra avtal. Exempelvis leverans- och kvalitetsavvikelser. Syftet är att i ett tidigt skede identifiera potentiella avvikelser, och gemensamt lösa dem innan de förorsakar störningar i våra verksamheter.

Eskaleringstrappa

I eskaleringstrappan kan du se vilka aktiviteter koncerninköp utför, beroende på omfattningen av avvikelserna. Du hittar modellen i dokumentet nedan. 

Eskaleringstrappa Leverantörer v.23

Hur förhåller sig eskaleringstrappan till LOU?

Västra Götalandsregionen har möjlighet att utesluta leverantörer som misskött tidigare kontrakt. Detta i enlighet med LOU 13 kap 3 § punkt 1 och 5.

En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om:
1. myndigheten kan visa att leverantören har åsidosatt tillämpliga miljö-, social-eller arbetsrättsliga skyldigheter

5. leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt denna lag och detta har medfört att det tidigare kontraktet har sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder

Vad är vägen tillbaka?

Eskaleringstrappan är ett strukturerat arbetssätt där vi gemensamt arbetar för att komma tillbaka till en hållbar affärsrelation, där allt löper på enligt gällande avtal.

Senast uppdaterad: 2021-03-30 09:42