Stressmedicin

Nyheter

Stödmaterial till ISM-rapport 21
ISM i Tillitsdelegationens vetenskapliga råd
Krönika Troll spricker i ljuset
bild-317499538671031_587964314957884
Det är vanligare med psykosomatiska besvär i åldersgruppen 30-49 år, jämfört med yngre och äldre. Trötthet på grund av arbetet är mycket vanligt. Hög arbetsbelastning är den vanligaste orsaken till besvär enligt Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsorsakade besvär 2018.
Mycket bra sammanställning av Nanna Gillberg. LÄS Så skapas ojämställdhet – exempel från forskning https://t.co/6nPzfV4Ihz
Kan vi samla alla dessa män som inte har hittat 2000 talet och ge de en karta!!! Utsedd till världens bästa – fick… https://t.co/jq3CWh0ChE