Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Delaktig i ögonblicket

Syftet med projektet var att utforma ett informationsmaterial om metodik och strategier för hur man introducerar och stöttar användning av en ögonstyrd dator för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Materialet inkluderar upplägg i programvaror för förskole- och skolbarn i olika åldrar och faser i användandet, för kommunikation, fritid, lek och lärande. Nyckelord: AKK, Ögonstyrning, Teknik och tillgänglighet, Barn med omfattande kommunikationssvårigheter, Delaktighet

Aktuellt

I projektet togs det fram en stor mängd färdigt material för ögonstyrd dator till programvarorna Communicator 5 och Grid 3 samt en mängd metodik- och tekniktips. Allt detta hittar du på vår webbplats under Färdigt material - För ögonstyrd dator

Bakgrund
Antalet barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning som får dator med ögonstyrning förskriven ökar. Det ser dock olika ut i landet. Detta kan säkerligen bero på att det finns en osäkerhet kring hur man går tillväga för att prova ut ögonstyrd dator, och vilken nytta dessa barn och ungdomar har av sin dator. Ett stort problem är att den kunskap och den tid som krävs för att göra individuella programvaruanpassningar inte finns.

Projektet startade i januari 2016 och pågick t o m 2017-12-31.

Produkter/material
Materialet är tillgängligt för alla intressenter och finns tillgängligt att enkelt ladda ner från DARTs hemsida. För att kunna använda programvaruanpassningarna behöver man ha tillgång till den programvara anpassningen är gjord i.

Projektledare
Eva Holmqvist, eva.holmqvist@vgregion.se, 031-342 08 03

Projektgrupp på DART
Sofia Wallin
Sandra Derbring

Referensgrupp
Representanter från Rett Center i Östersund, Linköpings Universitet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Habilitering & Hälsa Göteborg, RBU och RSIS

Finansiering
VINNOVA

Senast uppdaterad: 2021-05-26 10:46