Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Delaktig i ögonblicket

Syftet med projektet är att utforma ett informationsmaterial om metodik och strategier för hur man introducerar och stöttar användning av en ögonstyrd dator för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Materialet inkluderar upplägg i programvaror för förskole- och skolbarn i olika åldrar och faser i användandet, för kommunikation, fritid, lek och lärande. Nyckelord: AKK, Ögonstyrning, Teknik och tillgänglighet, Barn med omfattande kommunikationssvårigheter, Delaktighet

Finansiering
VINNOVA

Referensgrupp
Representanter från Rett Center i Östersund, Linköpings Universitet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Habilitering & Hälsa Göteborg, RBU och RSIS

Bakgrund
Antalet barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning som får dator med ögonstyrning förskriven ökar. Det ser dock olika ut i landet. Detta kan säkerligen bero på att det finns en osäkerhet kring hur man går tillväga för att prova ut ögonstyrd dator, och vilken nytta dessa barn och ungdomar har av sin dator. Ett stort problem är att den kunskap och den tid som krävs för att göra individuella programvaruanpassningar inte finns.

Projektet startar i januari 2016 och kommer att pågå t o m 2017-12-31.

Produkter/material
Materialet ska vara tillgängligt för alla intressenter och kommer att finnas tillgängligt att enkelt ladda ner från DARTs hemsida. För att kunna använda programvaruanpassningarna kommer man att behöva ha tillgång till den programvara anpassningen är gjord i.

Projektledare
Eva Holmqvist, eva.holmqvist@vgregion.se, 031-342 08 03

Projektgrupp på DART
Sofia Wallin
Sandra Derbring

Senast uppdaterad: 2019-10-13 12:12