Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

IN LIFE

Projektets syften var att stödja socialisering och kommunikation, adressera problem som uppstår genom kulturell och språklig mångfald samt att stödja interaktionella strategier.

Aktuellt
Projektet är avslutat. Just nu arbetar vi med att publicera projektresultaten i form av vetenskapliga artiklar. Se publikationer nedan.

Bakgrund
IN LIFE var ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt som gjordes inom ramen för EU-satsningen Innovations Actions, Horizon 2020. Projektet startade i februari 2015 och avslutades januari 2018. Sex europeiska länder deltog i projektet som avsåg att förbättra möjligheterna till en självständig och välfungerande vardag för äldre. Den del som gjordes i Sverige fokuserade huvudsakligen på kommunikationsstödjande hjälpmedel för äldre personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar och minnesproblem.

Metod
Projektet inleddes med fokusgruppsintervjuer och diskussioner med personal inom äldre- och demensomsorgen, äldre personer samt beslutsfattare. I fokusgrupperna diskuterades behov och önskningar kring utformning av kommunikationsstöd för samtal. Utifrån denna kartläggning av kommunikativa behov utvecklades låg- och högteknologiska hjälpmedel som provades av personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar i samspel med anhöriga och personal. Då personer med kognitiva och/eller kommunikativa svårigheter kan ha svårt att självständigt hantera ett hjälpmedel, inriktades interventionen i projektet även på att utbilda, informera och träna samtalspartners i hur de kan skapa möjligheter till meningsfulla samtal med personer med kognitiva och/eller kommunikativa svårigheter.

Resultat
Projektet genererade vinster i form av ökad kunskap om kommunikativa behov för äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar, kunskap om hur man kan använda ny teknik för att underlätta deras kommunikationssituation samt kunskap om hur denna kunskap bäst implementeras.

Här finns projektresultaten på EU:s webbplats

Framtid
Projektets omfattning och spridning i flera länder i Europa innebär att en stor mängd data samlades in vilket ökade generaliserbarheten av projektets resultat. Resultaten kan bidra till att äldre personer med kommunikativa svårigheter får ökade möjligheter att få mer stöd i sin kommunikation och samspel med sin omgivning. 

Produkter
Inom projektet utvecklades två appar för kommunikation som användes tillsammans med testpersonerna på surfplattor. Linköpings Universitet har mer information på sin hemsida: https://liu.se/forskning/ceder 

Publikationer

Ferm, U., Ekström, A., Larsson, E., & Samuelsson, C. (2020). Tablet computer supported conversation between people with dementia and their carers: technology as interactional focus. Universal Access in the Information Society. Published online: 10 July 2020. doi.org/10.1007/s10209-020-00745-4
 
Astell, A.J., Panou, M., Touliou, K. et al. Developing a pragmatic evaluation of ICTs for older adults with cognitive impairment at scale: the IN LIFE experience. Univ Access Inf Soc (2021). https://doi.org/10.1007/s10209-021-00849-5
 
Derbring, S., Barbos Nordström, M., Svenningsson, J., Laakso, K., Ekström, A., Ingebrand, E., Samuelsson, C. & Buchholz, M. (2021). Effects of a digital reminiscing intervention on people with dementia and their care-givers and relatives. Ageing and Society, 1-18. https://doi.org/10.1017/S0144686X21001446
 


Projektledare
Katja Laakso
Kontaktperson på Dart: Margret Buchholz, margret.buchholz@vgregion.se 

Samverkande parter
DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Linköpings Universitet.

Senast uppdaterad: 2023-08-15 14:27