Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

IN LIFE

Projektets syften är att stödja socialisering och kommunikation, adressera problem som uppstår genom kulturell och språklig mångfald samt att stödja interaktionella strategier.

Samverkande parter
DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Linköpings Universitet.

Bakgrund
IN LIFE är ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt som görs inom ramen för EU-satsningen Innovations Actions, Horizon 2020. Projektet startade i februari 2015. Sex europeiska länder deltar i projektet som avser att förbättra möjligheterna till en självständig och välfungerande vardag för äldre. Den del som ska göras i Sverige fokuserar huvudsakligen på kommunikationsstödjande hjälpmedel för äldre personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar och minnesproblem.

Metod
Projektet inleds med fokusgruppsintervjuer och diskussioner med personal inom äldre- och demensomsorgen, äldre personer samt beslutsfattare. I fokusgrupperna kommer behov och önskningar kring utformning av kommunikationsstöd för samtal att diskuteras. Utifrån denna kartläggning av kommunikativa behov utvecklas låg- och högteknologiska hjälpmedel som kommer att prövas av personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar i samspel med anhöriga och personal. Då personer med kognitiva och/eller kommunikativa svårigheter kan ha svårt att självständigt hantera ett hjälpmedel, kommer interventionen i projektet även att inriktas på att utbilda, informera och träna samtalspartners i hur de kan skapa möjligheter till meningsfulla samtal med personer med kognitiva och/eller kommunikativa svårigheter.

Resultat
Projektet kommer att generera vinster i form av ökad kunskap om kommunikativa behov för äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar, kunskap om hur man kan använda ny teknik för att underlätta deras kommunikationssituation samt kunskap om hur denna kunskap bäst implementeras.

Framtid
Projektets omfattning och spridning i flera länder i Europa innebär att en stor mängd data kommer att samlas in vilket ökar generaliserbarheten av projektets resultat.

Produkter
Inom projektet kommer låg- och högteknologiska hjälpmedel, exempelvis applikationer för surfplattor, att användas och utvecklas.

Läs mer
Titta gärna på våra projektsidor för mer information om projektet, presentationer och fler länkar.

Projektledare
Katja Laakso, katja.laakso@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-10-13 12:23