Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

KomBo- Kommunikationsstöd till personer med kommunikativa svårigheter i boende och daglig verksamhet

Projekt KomBo ska utveckla en modell för implementering av evidensbaserat kommunikationsstöd och AKK i LSS-verksamheter. Syftet är att öka möjligheterna för personer med nedsatt kommunikationsförmåga att få sina rättigheter tillgodosedda i sitt boende eller vid sin dagliga verksamhet.

Finansiering
Arvsfonden

Samverkande parter
DART, FUB och Autism- och Aspergerförbundet är huvudsakliga parter som samverkar med Vuxenhabiliteringen vid Habilitering och Hälsa i Västragötalandsregionen, Riksföreningen JAG Assistans, Hammarlyck Rehab, Eslöv kommun, Skellefteå kommun, Kungälvs kommun, Skärholmens stadsdelsförvaltning i Stockholms stad.

Referensgrupp
Referensgruppen är under tillsättning med målet att ha ett första möte mot slutet av 2021. 

Bakgrund
I stort sett alla med boende enligt LSS – både barn och vuxna - har behov av kommunikativt stöd i någon nivå. För att kommunikationen ska fungera är bemötande och kunskap om kommunikationsstödjande strategier och AKK avgörande. Tillgång till AKK är en rättighet enligt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Trots detta finns inte grundläggande kunskap om AKK i LSS-verksamhet, utan snarare är den sporadisk och varierar stort med konsekvensen att deltagarna inte får det kommunikationsstöd de behöver. Projektet kommer att startas augusti 2021 och pågå till hösten 2024.

Syfte
Projekt KomBo ska utveckla en modell för implementering av evidensbaserat kommunikationsstöd och AKK i LSS-verksamheter. Syftet är att öka möjligheterna för personer med nedsatt kommunikationsförmåga att få sina rättigheter tillgodosedda i sitt boende eller vid sin dagliga verksamhet.

Metod
Projektet utvecklar material och utbildar handledare som i sin tur implementerar kommunikationsstödet direkt i LSS-verksamheterna, bland annat genom att utbilda och stödja personal. En viktig del i KomBo är att tillhandahålla verktyg för att förstå och kunna förändra beteenden samt att kunna tillämpa olika strategier i vardagliga situationer, exempelvis för att hantera kommunikation i förhållande till utmanande beteende. Materialet ska bland annat innefatta en kurs, powerpointmaterial, övningar samt ett paket med kommunikationsstödjande digitalt och analogt material i form av exempelvis samtalskartor och filmer.

Resultat
Under hösten 2021 då projektarbetet startas ligger fokus på att utveckla de första KomBo-resurserna. Detta kommer att utföras av en arbetsgrupp på Dart samt medarbetare från FUB och vid Hammarlyck Rehab i Linköping. Regelbundna avstämningar kommer att ske med övriga samarbetsparter. 

Framtid
KomBo har avsikten att öka möjligheterna för personer med nedsatt kommunikationsförmåga att få sina rättigheter tillgodosedda i sitt boende eller vid sin dagliga verksamhet.

Projektledare
Gunilla Thunberg, Dart
Universitetssjukhusöverlogoped, docent
gunilla.thunberg@vgregion.se
0722-439472

Senast uppdaterad: 2021-08-05 12:52