Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

KomLoss

Syftet är att undersöka om anpassade digitala hjälpmedel kan hjälpa elever med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning och som är i behov av AKK att utveckla sin läsförmåga.

Finansiering

Vetenskapsrådet och stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Samverkande partner

KomLoss-projektet (KOMmunikationsstödd Läs- Och Skrivundervisning i Särskolan) genomförs under fyra år (2019-2022) och i samarbete mellan forskare vid Linköpings Universitet, Göteborgs Universitet och Dart kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Referensgrupp

Barbro Berger, FUB
Marie Israelsson, Skolverket
Anna-Maria Åkerberg, SPSM Göteborg
Sofia Trapp, SPSM Linköping

Bakgrund

Alla har rätt att lära sig att läsa men för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan detta mål vara svårt att uppnå. Detta innebär en stor utmaning för deras lärare. Än större utmaning blir det om eleven har begränsad förmåga att förstå och/uttrycka sig med tal. Här gäller det för läraren att hitta metoder som är motiverande, lustfyllda och anpassade så att eleven kan delta i undervisningssituationen och lära sig trots begränsningar i kommunikation, språk och bokstavsljud.

Den digitala utvecklingen erbjuder nya spännande möjligheter. Forskning visar att digitala verktyg kan stimulera läsutvecklingen.

Målgrupp

Elever i grundsärskola och gymnasiesärskola som har svårt att lära sig läsa och är i behov av AKK för att kunna förstå och/eller uttrycka sig (oftast tecken, bilder/symboler och/eller talande hjälpmedel).

Skolorna där elever rekryteras finns i Göteborgs- och Linköpingsregionen.

Metod

I projektet används två olika digitala läsverktyg (appar/program). Ett (Animega-interactive sentences) är utvecklat i Sverige och använder sig av en förståelsebaserad strategi medan det andra (ALL; Accessible Literacy Learning) har utvecklats i USA och utgår från en avkodningsbaserad strategi. ALL har nyligen översatts till svenska.

Totalt bjuds 120 elever in att delta. De följs ungefär en termin då de tränar med en eller med båda verktygen ovan, alternativt ingår i en jämförelsegrupp. Lärarna som arbetar med eleverna får, förutom tillgång till de aktuella verktygen, också delta i en workshop och ta del av ett kunskapspaket om läs- och skrivinlärning för elever som använder AKK.

Projektledare

Gunilla Thunberg, Dart
Leg. logoped, docent
gunilla.thunberg@vgregion.se
0722-439472

Mikael Heimann, Linköpings universitet
Leg. psykolog, professor emeritus
mikael.heimann@liu.se
0736-569399

Senast uppdaterad: 2023-09-26 17:01