Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Styr datorn med hjärnan – kommunikation med hjälp av Brain Computer Interface (BCI)

Få våra utskick!

Anmäl dig till nyhetsbrev och utskick om vårt arbete med Styra datorn med hjärnan

Studie av en ny teknik för att styra datorn med hjälp av hjärnan. Nyckelord: BCI, styrsätt, teknik, EEG, motorisk funktionsnedsättning, locked in-syndrom

Finansiering

Stiftelsen Promobilia

Referensgrupp

Projektet kommer att ha en referensgrupp bestående av tekniska experter, experter på neurologi och EEG samt brukarorganisationer. De bidrar med olika perspektiv och feedback för att säkerställa att projektet håller hög kvalitet och är relevant för alla.

Bakgrund

Att kunna kommunicera med andra människor är en förutsättning för mänsklig samvaro och påverkar självbestämmande och delaktighet. Personer som lever med tillstånd där den viljemässiga motoriken är mycket begränsad, till exempel personer som har locked in-syndrom, har mycket svårt att använda de hjälpmedel som finns idag. Brain-computer interface (BCI) innebär interaktion mellan hjärnan och elektroniska system och skulle kunna användas för att styra ett kommunikationsprogram. Den teknik som används i projektet innebär att man tar på sig ett headset och det medför inget obehag för användaren. Det finns bara ett fåtal studier kring BCI-tekniken som involverar deltagare med funktionsnedsättning. För att BCI i framtiden skulle kunna vara ett tillgängligt hjälpmedel i Sverige behöver tekniken utvärderas tillsammans med målgruppen.

Syfte

Studien syftar till att prova BCI under svenska förhållanden och utvärdera om det är en metod som skulle kunna möjliggöra kommunikation för personer med omfattande motoriska funktionsnedsättningar i deras vardagsliv. Vi kommer att utforma lämpliga inställningar och  utvärderingsstrategier och sedan prova tillsammans med personer.

Metod

I projektets första fas deltar personer med omfattande motoriska funktionsnedsättningar och teknikexpertis som medforskare. Tillsammans med forskarna tar de fram ett ramverk som innehåller passande konfigureringar och utvärderingsstrategier som används i fas 2.

I fas 2 deltar personer från målgruppen i tester. Här kommer vi att prova tekniken, inställningarna och utvärderingsstrategierna och utvärdera resultatet. Varje deltagare kommer att få träna på systemet och sedan göra tester för att kunna mäta resultatet. Utfall kommer att vara exempelvis antal inmatningar av tecken, skrivhastighet, precision, effektivitet och deltagarens egen uppfattning. Alla sessioner filmas och loggas för att kunna användas i vidare analys. Först analyseras varje enskilt fall och i ett senare skede sammanställs detta till en övergripande analys.

Resultat

Resultaten planeras att redovisas i en eller flera vetenskapliga tidskrifter med peer review och open access. Resultaten planeras också att spridas på vetenskapliga konferenser.

Projektgrupp på Dart

Margret Buchholz, projektledare, specialistarbetsterapeut, medicine doktor
Sofia Wallin, specialistlogoped, doktorand i specialpedagogik
Sandra Derbring, datalingvist och hjälpmedelstekniker

Senast uppdaterad: 2024-04-05 14:18