Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fördjupning: Vi har träffat 170 tolkar

Bildstöd om tolkning

Framåt kvällen den 20 mars 2019 fylldes Mölndalsaulan av somaliska och arabiska tolkar anlitade av Tolkförmedling Väst. De samlades för att lära sig mer om hur bildstöd kan ge nya möjligheter i tolksituationen.

Under tiden för projektet KomHIT Flykting, där många bildstöd för vården har tagits fram, har Dart samarbetat tätt med Tolkförmedling Väst och anlitat tolkar därifrån för att översätta allt material som tagits fram i projektet. När mycket material har kommit ut i VGRs verksamheter kändes det naturligt att ge tolkarna kunskap om hur bildstöden kan vara ett stöd i de vårdsituationer där även tolken är med. Och intresset var stort från tolkarnas sida – över 100 tolkar anmälde sig till kvällsföreläsningen.

Hej Josefin! Hur kom det sig att ni anordnade den här föreläsningen?

– Vi ville ge tolkarna kunskap om hur bildstöd används i vårdsituationer. Vi vill att de ska vara förberedda inför en situation där ett bildstöd kommer fram.  Vårdpersonal använder dem för att skapa förutsättning för patienter att förstå och minnas och det är viktigt att tolkarna har kompetens kring detta.

Hur var kvällen upplagd?

– Jag berättade först om bakgrunden till projektet och om hur vi arbetar idag. Jag visade också exempel på bildstöd, vår webbresurs där alla färdiga bildstöd går att hitta och hur man kan göra egna bildstöd. Vi pratade om vårdpersonalens skyldighet att anpassa informationen till patienten och om bildstöd som ett verktyg för vårdpersonal för att stärka patienter i vårdsituationen. Jag lyfte patientens rätt till tolk och den viktiga roll som tolkarna har och som inte går att ersätta. Jag berättade också om de generella bildstöd vi har tagit fram kring vikten av att barn och anhöriga inte används som tolkar.

Vad fick du för respons?

– Jag upplevde att tolkarna visade ett stort engagemang! Några tolkar berättade att de hade erfarenhet av situationer där patienter har haft svårt att ta till sig information från vårdpersonalen. De upplevde många gånger att vårdpersonalen då tror att det är tolkningen som brister. De framhöll att det var viktigt för vårdpersonalen att förstå att det är deras sätt att uttrycka sig som spelar roll. Det är vårdpersonalens ansvar att förklara så att patienten förstår, t.ex. genom att använda bildstöd. Tolkens uppgift är bara att översätta och inte att anpassa informationen till patienten.

Vad kan vi ta med oss från dagen?

– Den här kvällen har än en gång lyft fram den viktiga roll som tolken har för att möjliggöra kvalitativt vårdarbete. Jag tyckte att vi tydligt fick signaler om hur viktigt det är att vårdpersonal får mer kunskap om hur man använder tolk och hur bildstöd fungerar som komplement. Vi vet att bildstödet underlättar förståelse och stöttar patienten i att minnas, men det djup i ett samtal som du får till med tolk går inte att få på något annat sätt.

Senast uppdaterad: 2019-12-12 11:58