ISM firar finansiering från Forte

Publicerad:
Gul emoji med partyhatt som blåser i en partytuta

Linda Corin och Lisa Björk, arbetsmiljöforskare på ISM fick i slutet av oktober det glädjande beskedet att två forskningsprojekt där ISM medverkar har tilldelats medel från Forte.

”Forskningsprojekten, Chefer som agerar och Hur kan vi motverka framtida arbetskraftsbrist inom vårdsektorn? tar sig båda an, utifrån olika perspektiv, en av våra viktigaste samhällsutmaningar idag, kompetensförsörjningen i offentlig sektor och vi ser fram emot att kunna bidra till kunskapshöjning och utveckling inom detta viktiga forskningsområde och i längden till ett hållbart samhälle” – Lisa Björk och Linda Corin

Projektet Chefer som agerar : Att förebygga sjukskrivning hos medarbetare med psykisk ohälsa i offentlig sektor och betydelsen av organisations- och arbetsplatskontext kommer undersöka hur chefer i offentlig sektor arbetar med att förebygga sjukskrivning på grund av vanlig psykisk sjukdom och hur det påverkas av organisations- och arbetsplatskontexten.

Det innebär bland annat att de kommer att undersöka vilka åtgärder chefer använder när de försöker förebygga sjukskrivning och om det skiljer det sig åt mellan verksamheter och för kvinnliga respektive manliga medarbetare. Projektet kommer även titta på hur chefers organisatoriska förutsättningar påverkar chefers åtgärder och vilka organisatoriska faktorer chefer upplever främjar eller försvårar deras stöd till dessa medarbetare. Projektet kommer att bedrivas i samarbete med Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Halmstad och Queen Mary University of London.

Projektet, Hur kan vi motverka framtida arbetskraftsbrist inom vårdsektorn? - Analys av faktorer relaterade till hög personalomsättning och av hur organisationer arbetar med att säkra kompetensförsörjningen kommer genomföras i samarbete med forskare från Malmö universitet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Fokus för forskargruppen kommer bland annat vara att undersöka hur vården kan bli bättre på att behålla sin personal i framtiden. Projektet kommer också titta på hur stort personalomsättningsproblemet i Sverige är, vilka som lämnar, var de går och varför. Även vilken betydelse organisatoriska och kontextspecifika arbetsvillkor har för personalomsättningen inom vårdyrken kommer undersökas samt hur HR avdelningar arbetar med kompetensförsörjning utifrån sin roll som stöd för chefer på strategisk och operativ nivå.

Läs mer om vår tidigare forskning kring kompetensförsörjning och ledarskap på vår webbplats: