Internationellt intresse för forskning om rondarbete

Uppdaterad:
Publicerad:
Forskare Fredrik Bååthe

Intervju med Fredrik Bååthe

Det råder ett fortsatt stort intresse för forskning om hur rondarbetet kan förbättras inom vården. Fredrik Bååthe, ISM har forskat om teambaserade och personcentrerade ronder. Nu har han presenterat sin forskning i Glasgow på International Forum on Quality & Safety in Healthcare, en av världens största konferenser för vårdpersonal som arbetar för att strukturerat förbättra hälso- och sjukvården.

Konferensen innebär en stor möjlighet att sprida och dela kunskapen inom det gemensamma uppdraget att förbättra kvalitén och säkerheten inom vården över hela världen. Det handlar om praktiska ideér som kan genomföras på arbetsplatsen, främja forskning om kvalitets – och säkerhetsförbättringar samt effektiv innovation. På konferensen samlas chefer, myndigheter, sjukvårdsledare och kliniker och årligen över 3000 personer från cirka 70 länder.

Ny modell för rondarbetet

På Kungälvs medicinavdelning existerar inte längre den traditionella ronden. Här har man genom ett förbättringsarbete ersatt det med ”Andra Ronden” - En modell för person-centrerat och team-baserat rondarbete som minskar klyftan mellan patient och vårdpersonal och underlättar samarbete mellan olika professioner. ”Andra Ronden” i Kungälv har lett till både effektivare, och i slutändan bättre vård. Teamet bestående av sköterska, undersköterska, underläkare och överläkare möter nu patienten gemensamt på ett avskilt rum istället för i ett delat rum med andra patienter som tidigare. Detta säkerställer patientens integritet och ger dem möjlighet att lättare delta i sin egen vård. Det gör också att alla i teamet har hört samma berättelse från patienten vilket skapar förutsättningar för ett mer välfungerande teamarbete.

Patientens integritet är en av de viktigaste delarna i ”Andra ronden” För att kunna driva en personcentrerad vård måste man kunna ge utrymme patienten och ge plats för det goda samtalet. Vilket blivit allt svårare i den allt mer snabbare vården.

Här kan du följa hur ronden går till: Verksamhetens egna film om "Andra ronden"  på den internmedicinska kliniken på Kungälvs sjukhus Team-Based Person-Centered Ward Round

Läs mer

Publicerade artiklar och rapporter
Uncovering paradoxes from physicians´experiences of patient-centered ward round
Ronden, att balansera paradoxer

Patientcentrerat och teambaserad sätt att ronda inom sjukvården. ISM-rapport 18

Mer om Fredriks forskning