Symtom efter utbrändhet kvarstår efter lång tid – men på sikt är prognosen god

Publicerad:
En person sitter i mörkret och arbetar vid datorn.

Majoriteten av dem som behandlats för utmattningssyndrom hade kvarvarande symtom efter sju år. En tredjedel bedömdes fortfarande utmattade, men få av dem var ännu sjukskrivna. Genom en anpassad återgång i arbete har många hittat lösningar som fungerar i arbetslivet.

Samarbete mellan patient, arbetsgivare och vårdgivare är avgörande för att påskynda i arbete. På lång sikt är prognosen god. De flesta patienter med utmattningssyndrom kan komma tillbaka i ett någorlunda normalt liv.

Institutet för stressmedicin har med enkäter följt upp 217 av sina patienter med utmattningssyndrom. Patienterna följdes upp 2, 3, 5 och 7 år efter avslutad behandling. Genom patienternas enkätsvar såg vi att nästan 90% fortfarande hade ett eller flera symptom kvar. De hade en mildare sjukdom och endast 16% ansåg sig vara helt friska efter sju år.

Hör överläkare Kristina Glise berätta mer i SVT.
Många utbrända fortfarande sjuka efter sju år – få sjukskrivna (svt.se)

Mer om studien
Kvarvarande symptom och klinisk utmattning