Avskildhet och samarbete i aktivitetsbaserat kontor

Uppdaterad:
Publicerad:
En kvinna och två män på ett kotor, som tittar på en bildskärm

Hur väl tillfredsställer utformningen av det aktivitetsbaserade kontoret medarbetarnas preferenser för visuell och ljudmässig avskildhet och samarbete? Sammantaget visar resultatet att man var mest nöjd med den estetiska utformningen, även med den sociala miljön, medan flertalet var missnöjda med möjligheten till avskildhet.

Vad bygger studien på?

Studien bygger på två kontor i Västra Götalandsregionen, där 400 medarbetare från 12 olika adresser flyttade in i ett kontor 2018 och 1500 medarbetare från 12 olika kontor i ett annat, ett halvår senare. Resultatet bygger på en enkät sex månader efter inflyttning samt analyser av kontorens layout, där man analyserat tre fall, utifrån deras olika planlösningar. 

Vad kom man fram till?

Sammantaget visar resultatet att man var mest nöjd med den estetiska utformningen, även med den sociala miljön, medan flertalet var missnöjda med möjligheten till avskildhet. Men det varierade mellan de tre fall som beskrivs. Studien visar att arbetsplatsernas utformning verkar inte helt matcha medarbetarnas behov och preferenser.

Vilka är de viktigaste slutsatserna?

  • Kontorsmiljön med dess tre zoner lever inte upp till medarbetarnas behov, utan skulle behöva fler valmöjligheter.
  • Individuellt fokuserat arbete, digitala möten och face-to-face samarbete är olika aktiviteter som kräver avskildhet men med olika förutsättningar i kontorsmiljön.
  • Det är svårt att läsa av gränsövergångar mellan olika zoner och förväntat beteende i respektive zon.
  • När det gällde den sociala miljön var mer än 60% nöjda med samarbetet inom den egna arbetsgruppen, även om de tog upp svårigheten med att hitta sina kollegor samt att finna arbetsplatser, där de kunde arbeta ostört intill varandra.
  • Proportionerna av arbetsplatser i olika zoner verkar inte matcha medarbetarnas behov och preferenser.

Rekommendationer

Utifrån resultatet i studien har forskarna skickat med ett antal rekommendationer:

  • Välj en design med olika zoner och anpassade arbetsstationer som matchar medarbetarnas olika typer av arbetsuppgifter.
  • Se till att erbjuda tydligt utformade zoner med ett designspråk som är lätt att förstå och gör det lätt att göra rätt.
  • Ta även i övervägande vilka kontorstyper som medarbetarna haft tidigare och ombesörj en mjukare övergång för de som flyttar från cellkontor.
  • Den ökande andelen av distansarbete efter pandemin kommer troligen att öka efterfrågan av flexibla och aktivitetsbaserade kontorslösningar. Det är också angeläget att planera för de särskilda behov som krävs vid hybridarbete, såsom mötesrum rustade för hybridmöten och ett ökat behov av individuella rum för digitala möten.

Sammanfattning på svenska och länk till artikeln

Om avskildhet och samarbete i aktivitetsbaserade kontor med olika planlösningar, 2023

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen

Aktivitetsbaserat kontor, distans och hybridarbete