Framåt mot en hållbar arbetsmiljö

Publicerad:
En grön platta med svart text på: Brinner du också för hållbar arbetsmiljö? DÅ akn su hjälpa oss föra forskningen framåt

Nu kör Institutet för stressmedicin (ISM) igång datainsamling för projektet HAP - Att skapa hållbara arbetsförhållanden i praktiken.

Det finns mycket kunskap om sambandet mellan risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön, medarbetarnas hälsa och personalomsättning. Men det saknas både kunskap och efterfrågas stöd om hur brister inom arbetsmiljön kan åtgärdas i praktiken.

Därför ska nu både arbetstagare och arbetsgivare få säga sitt om hur arbetsmiljöarbetet faktiskt fungerar på deras arbetsplats. Detta gör de genom att svara på en enkät eller genom att anmäla sin arbetsplats för att delta i observationsstudie, där forskarna sitter med på möten gällande arbete med arbetsmiljö. Studien omfattar privat, regional och kommunal servicesektor.

HAP-projektets övergripande syfte är att öka kunskapen om hur arbetsgivarnas förebyggande arbetsmiljöarbete kan organiseras och genomföras för att säkerställa hållbara arbetsförhållanden för deras medarbetare.

Läs mer om studien och se hur du och din arbetsplats kan delta på projektets webbsida.

HAP - Att skapa hållbara arbetsförhållanden i praktiken