Stressfaktorer vid UMS

Uppdaterad:
Publicerad:
En kvinna lutar pannan mot väggen

Vilken roll spelar olika stressfaktorer relaterade till arbets- och privatlivet och negativa upplevelser i barndomen för långvariga symptom på Utmattningssyndrom (UMS)? Det har man undersökt i denna studie som bygger på patienter vid den specialistmottagning som tidigare fanns på ISM.

I studien deltog 150 patienter. För varje patient analyserades två patientjournaler, en från tidpunkten för diagnos och en från en uppföljande klinisk bedömning, 7–12 år efter diagnos (uppföljning).

Slutsatser

Resultatet av studien visar att varken negativa upplevelser i barndomen eller rapporterade stressfaktorer vid tidpunkten för diagnosen var förknippade med långvarig utmattning bland patienterna.

Däremot kan det finnas ett samband mellan ihållande symptom på utmattningssyndrom och pågående stressfaktorer relaterade till att ha ansvar för andra människor, så som chefsansvar och vårdnadsansvar för barn med kronisk sjukdom eller psykiatrisk diagnos.

Här finns en sammanfattning på svenska samt länk till artikeln

Stressfaktorers betydelse vid långvariga symptom på UMS

Förklaringsmodeller för stressrelaterad utmattning (ORK-studien)