Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Caroline Hansson

Caroline Hansson

Medicine Doktor, Utvecklingsledare biologiska effekter av stress

Tel: 031-342 07 00
caroline.e.hansson@vgregion.se

Forskningsområde / forskningsintresse

Biologiska mekanismer vid stress och utmattningssyndrom.

Undervisning

Jag är kursansvarig och undervisar i stressfysiologi på kursen Fysisk aktivitet, stress och hälsa på Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet. Jag har tidigare undervisat på apotekarprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet och läkarprogrammet vid Göteborgs universitet.

Pågående forskningsstudier

Jag är involverad i flera forskningsstudier som berör olika aspekter av stress och utmattningssyndrom. Flera av studierna handlar om att hitta den biologiska mekanismen vid utmattningssyndrom. I en studie mäter vi nivåerna av hjärnskademarkörer hos patienter med utmattningssyndrom och undersöker om denna eventuella hjärnskada är permanent eller läker med tiden. I en annan studie försöker vi förstå mer om biologiska mekanismer vid utmattningssyndrom genom att mäta koncentrationen av ett antal olika proteiner i blod. Vi studerar också om man kan hitta kopplingar mellan biologiska förändringar och specifika symtom, som exempelvis kognitiva problem. I ett antal studier undersöker vi om det finns biologiska faktorer eller faktorer i livssituationen som medför ökad risk för att personer med utmattningssyndrom har kvarstående symtom i många år.

Publikationer

Sandberg JV, Hansson C, Göteson A, Joas E, Jakobsson J, Pålsson E, Landén M.
Proteins associated with future suicide attempts in bipolar disorder: A large-scale biomarker discovery study.
Mol Psychiatry. 2022 Jun 13.

Hansson C, Zetterberg H, Snellman A, Blennow K, Jonsdottir IH. (2022)
Biomarkers of brain injury in patients with stress-related exhaustion: A longitudinal study
Psychoneuroendocrinology. 2022 Sep 17;146:105929. 
Sammanfattning på svenska 

Eklöf, B., Larsson, H., Ellbin, S., Jonsdottir, I. H., O'Dwyer, S., & Hansson, C. (2022).
The role of self‑reported stressors in recovery from Exhaustion Disorder: a longitudinal study
BMC psychiatry, 2022
Svensk sammanfattning: Stressfaktorers betydelse vid långvariga symptom på UMS 

Hansson C, Joas E, Pålsson E, Hawton K, Runeson B, Landén M.
Risk factors for suicide in bipolar disorder: a cohort study of 12 850 patients.
Acta Psychiatr Scand. 2018 Nov;138(5):456-463.

Anderberg RH, Richard JE, Eerola K, Ferreras LL, Nordbeck EB, Hansson C, Nissbrandt H, Berqquist F, Gribble FM, Reimann F, Wernstedt-Asterholm I, Lamy C, Skibicka KP.
Glucagon-Like Peptide-1 and its Analogues Act in the Dorsal Raphe and Modulate Central Serotonin to Reduce Appetite and Body Weight.
Diabetes. 2017 Apr;66(4):1062-1073.

Anderberg RH, Hansson C, Fenander M, Richard J, Dickson SL, Nissbrandt H, Bergquist F, Skibicka KP.
The stomach-derived hormone ghrelin increases impulsive behavior.
Neuropsychopharmacology. 2016 Apr;41(5):1199-209.

Anderberg RH, Richard JE, Hansson C, Nissbrandt H, Bergquist F, Skibicka KP.
GLP-1 is both anxiogenic and antidepressant; divergent effects of acute and chronic GLP-1 on emotionality.
Psychoneuroendocrinology. 2016 Mar;65:54-66.

Hansson C, Alvarez-Crespo M, Taube M, Skibicka KP, Schmidt L, Karlsson-Lindahl L, Egecioglu E, Nissbrandt H, Dickson SL.
Influence of ghrelin on the central serotonergic signaling system in mice.
Neuropharmacology. 2014 Apr;79:498-505.

Schmidt L, Kling T, Monsefi N, Olsson M, Hansson C, Baskaran S, Lundgren B, Martens U, Häggblad M, Westermark B, Forsberg Nilsson K, Uhrbom L, Karlsson-Lindahl L, Gerlee P, Nelander S.
Comparative drug pair screening across multiple glioblastoma cell lines reveals novel drug-drug interactions.
Neuro Oncol. 2013 Nov;15(11):1469-78.

Hansson C, Annerbrink K, Nilsson S, Bah J, Olsson M, Allgulander C, Andersch S, Sjödin I, Eriksson E, Dickson SL.
A possible association between panic disorder and a polymorphism in the preproghrelingene.
Psychiatry Res. 2013 Mar 30;206(1):22-5.

 Hansson C, Shirazi RH, Näslund J, Vogel H, Neuber C, Holm G, Anckarsäter H, Dickson SL, Eriksson E, Skibicka KP.
Ghrelin influences novelty seeking behavior in rodents and men.
PLoS One. 2012;7(12):e50409.

Dickson SL, Shirazi RH, Hansson C, Bergquist F, Nissbrandt H, Skibicka KP.
The glucagon-like peptide 1 (GLP-1) analogue, exendin-4, decreases the rewarding value of food: a new role for mesolimbic GLP-1 receptors.
J Neurosci. 2012 Apr 4;32(14):4812-20.

Karlsson-Lindahl L, Schmidt L, Haage D, Hansson C, Taube M, Egecioglu E, Tan YX, Admyre T, Jansson JO, Vlodavsky I, Li JP, Lindahl U, Dickson SL.
Heparanase affects food intake and regulates energy balance in mice.
PLoS One. 2012;7(3):e34313.

Skibicka KP, Shirazi RH, Hansson C, Dickson SL.
Ghrelin interacts with neuropeptide Y Y1 and opioid receptors to increase food reward.
Endocrinology. 2012 Mar;153(3):1194-205.

Skibicka KP, Hansson C, Egecioglu E, Dickson SL.
Role of ghrelin in food reward: impact of ghrelin on sucrose self-administration and mesolimbic dopamine and acetylcholine receptor gene expression.
Addict Biol. 2012 Jan;17(1):95-107.

Egecioglu E, Skibicka KP, Hansson C, Alvarez-Crespo M, Friberg PA, Jerlhag E, Engel JA, Dickson SL.
Hedonic and incentive signals for body weight control.
Rev Endocr Metab Disord. 2011 Sep;12(3):141-51.

Jiao H, Arner P, Dickson SL, Vidal H, Mejhert N, Henegar C, Taube M, Hansson C, Hinney A, Galan P, Simon C, Silveira A, Benrick A, Jansson JO, Bouloumié A, Langin D, Laville M, Debard C, Axelsson T, Rydén M, Kere J, Dahlman-Wright K, Hamsten A, Clement K, Dahlman I.
Genetic association and gene expression analysis identify FGFR1 as a new susceptibility gene for human obesity.
J Clin Endocrinol Metab. 2011 Jun;96(6):E962-6.

Salomé N, Taube M, Egecioglu E, Hansson C, Stenström B, Chen D, Andersson DR, Georg Kuhn H, Ohlsson C, Dickson SL.
Gastrectomy alters emotional reactivity in rats: neurobiological mechanisms.
Eur J Neurosci. 2011 May;33(9):1685-95.

Skibicka KP, Hansson C, Alvarez-Crespo M, Friberg PA, Dickson SL.
Ghrelin directly targets the ventral tegmental area to increase food motivation.
Neuroscience. 2011 Apr 28;180:129-37.

Hansson C, Haage D, Taube M, Egecioglu E, Salomé N, Dickson SL.
Central administration of ghrelin alters emotional responses in rats: behavioural, electrophysiological and molecular evidence.
Neuroscience. 2011 Apr 28;180:201-11.

Dickson SL, Hrabovszky E, Hansson C, Jerlhag E, Alvarez-Crespo M, Skibicka KP, Molnar CS, Liposits Z, Engel JA, Egecioglu E.
Blockade of central nicotine acetylcholine receptor signaling attenuate ghrelin-induced food intake in rodents.
Neuroscience.2010 Dec 29;171(4):1180-6.

Salomé N*, Hansson C*, Taube M, Gustafsson-Ericson L, Egecioglu E, Karlsson-Lindahl L, Fehrentz JA, Martinez J, Perrissoud D, Dickson SL. *These authors both contributed equally to this work.
On the central mechanism underlying ghrelin's chronic pro-obesity effects in rats: new insights from studies exploiting a potent ghrelin receptor antagonist.
J Neuroendocrinol. 2009 Sep;21(9):777-85.                        

Egecioglu E, Ploj K, Xu X, Bjursell M, Salomé N, Andersson N, Ohlsson C, Taube M, Hansson C, Bohlooly-Y M, Morgan DG, Dickson SL.
Central NMU signaling in body weight and energy balance regulation: evidence from NMUR2 deletion and chronic central NMU treatment in mice.
Am J Physiol Endovrinol Metab. 2009 Sep;279 (3):E708-16.

Senast uppdaterad: 2023-05-11 08:07