Linda Corin

En kvinn ai svarta kläder står framför en damm i en park och tittar in i kameran

Fil. doktor i arbetsvetenskap, Forskningsledare organisatorisk och social arbetsmiljö, Personalvetare

Tel: 031-342 07 19
Mobil: 0761-432512

linda.corin@vgregion.se

Forskningsområde / forskningsintresse

Att få till hållbara organisationer och arbetsmiljöer för chefer och medarbetare utgör mitt främsta forskningsintresse. Min forskning handlar särskilt om hur chefers egen organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska vara beskaffad för att både deras egen och medarbetarnas arbetssituation ska bli hållbar, dvs en situation där de både kan och vill arbeta kvar. Med balansen mellan krav och resurser i chefer och medarbetares arbete i fokus undersöker jag vad som skapar dessa krav och resurser, samt vad de får för konsekvenser för individen såväl som organisationen.

På ISM jobbar jag framförallt med forsknings- och utvecklingsfrågor kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med särskilt fokus på chefs- och ledarskap.

Just nu forskar jag bland annat i projekt som handlar om arbetsvillkorens utveckling på den svenska arbetsmarknaden, hur vi kan säkra kompetensförsörjningen i välfärden samt i flera projekt som på olika sätt undersöker hur chefers arbetssituation påverkar medarbetarnas prestationer, hälsa och möjligheter att stanna i arbete.

Undervisning/handledning

Jag har tidigare undervisat framförallt på Personalvetarprogrammet på Göteborgs universitet i organisation, chefskap, arbetsmiljö och metod. Numer undervisar jag framförallt praktiker på uppdragsutbildningar vid Göteborgs universitet.

Publicerat 

Härenstam, A, Björk, L, Corin, L (2024).Trust chains in public sector organizations and their significance for work unit performance and employee turnover intentionInternational Public Management  Journal. DOI: 10.1080/10967494.2024.2322142 Svensk sammanfattning

Härenstam, A., Berntson, E., Björk, L., Corin, L., Fältén, R., & Bujacz, A. (2024). Measuring Trust in Public Sector Organizations – Research Note. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 9(1): 4, 1–9. DOI : https://doi.org/10.16993/sjwop.234 Svensk Sammanfattning

Björk,L., Corin,L., Åkerström, M., Jonsdottir, IH., Innocenti, AD., Wijk, H., Ahlström,L. 
Under pressure – The working situation of Swedish healthcare managers during the first wave of COVID-19
Frontiers in Psychology. 2023
Sammanfattning på svenska


Corin, L, Pousette, A, Berglund, T, Dellve, L, Hensing, G and Björk, L. 
Occupational trajectories of working conditions in Sweden: Development trends in the Swedish workforce, 1997–2015. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health

Åkerström M, Severin J, Imberg H, Jonsdottir I.H, Björk L, Corin L
Methodological approach for measuring the effects of organisational-level interventions on employee withdrawal behaviour
Int Arch Occup Environ Health, 2021

Åkerström M, Corin L, Severin J, Jonsdottir I.H. Björk L
Can Working Conditions and Employees’ Mental Health Be Improved via Job Stress Interventions Designes and Implemented by Line Managers and Human Resources on an Operational Level?
IJERPH, 2021

Severin J, Björk L, Corin L, Jonsdottir I.H. Åkerström M
Process Evaluation of an Operational-Level Job Stress Intervention Aimed at Decreasing Sickness Absence among Public Sector Employees in Sweden
IJERPH, 2021

Cregård A och Corin L. 
Public sector managers: the decision to leave or remain in a job
Human Resource Development International, Januari 2019
Sammanfattning på svenska

Cregård, A., Corin, L., & Skagert, K
Voluntary turnover among public sector managers: A review.
Scandinavian Journal of Public Administration, 2017

Corin L, & Björk, L.
Job demands and job resources in human service managerial work – An external assessment through work content analysis.
Nordic Journal of Working Life Studies, Januari 2017.
Sammanfattning på svenska

Linda Corin (avhandling)
Job demands, job resources, and consequences for managerial sustainability in the public sector -A contextual approach
Göteborgs universitet, April 2016

Corin, L., Berntson, E., & Härenstam, A 
Managers' Turnover in the Public Sector – The Role of Psychosocial Working Conditions.  International Journal of Public Administration, Januari 2016
Sammanfattning på svenska

Wallin, L., Pousette, A., & Dellve, L. 
Span of Control and the Significance for Public Sector Managers' Job Demands
- A Multilevel Study.
Economic and Industrial Democracy, Juni 2013
Sammanfattning på svenska

Berntson, E., Wallin, L., & Härenstam, A.
Typical situations for managers in the Swedish public sector: Cluster analysis of working conditions using the job demands-resources model.
International Public Management Journal, Juni 2012
Sammanfattning på svenska

Övriga publikationer

Dellve, L, Corin, L., Ekbrand, H., Hensing, G. (2024). "Work environment trajectories and consequences for trends for sickness absence and occupational disorders", Scrutinising Polarisation: Patterns and Consequences of Occupational Transformation in the Swedish Labour Market (2024). Edited by Berglund, T., & Ulfsdotter Eriksson, Y. , Routledge. (Kapitel i bok, tillgängligt för nedladdning via webb

Forskarskolan Miljö och hälsa
Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) presenterar sin forskarskola inom miljö och hälsa i en slutrapport 2009-2018. Linda Corin ISM är en av de forskare som genomgått programmet och vars arbete beskrivs i rapporten.
Forskarskolan Miljö och Hälsa - 2009-2018 Slutrapport, GMV

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna
Rapporten syftar till att belysa chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna. Men också hur arbetsmiljön inverkar på sådant som hälsa och önskan om att jobba kvar i organisationen.
Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna, Corin & Björk, SNS 2017