HRV och UMS

Låg hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) hos patienter med stressrelaterad utmattning

Titel

Low heart rate variability in patients with clinical burnout.

Författare

Anna-Karin Lennartsson, Ingibjörg H. Jonsdottir och Anna Sjörs, Institutet för stressmedicin, Göteborg.

Bakgrund

Hjärtfrekvensvariabilitet (heart rate variability, HRV) är ett samlingsnamn för olika mått på variationer i hjärtats rytm. Hjärtats möjlighet att ändra sin rytm som en reaktion på händelser i omgivningen, fysisk aktivitet eller psykiska stimuli är central för vår överlevnad. Även i vila varierar hjärtfrekvensen mycket från slag till slag och finjusteras hela tiden. Om du exempelvis tar ett djupt andetag kommer hjärtat att slå snabbare när du andas in och långsammare när du andas ut. De här ständiga förändringarna i hjärtfrekvensen visar att kroppens reglersystem är på tårna och redo att reagera på ändrade behov.

Flera forskningsstudier har visat att en låg variation i hjärtfrekvensen (låg HRV) hör samman med en ökad risk att drabbas av, bland annat, hjärtkärlsjukdom. Man har också visat att akut och kronisk psykosocial stress minskar HRV. Det är därför sannolikt att individer som lider av stressrelaterad utmattning har lägre HRV, som en följd av den långvariga stressexponeringen. Detta kan i så fall vara en av orsakerna till att det finns ett samband mellan kronisk stress och ökad risk för hjärtkärlsjukdom.

Metod

För att undersöka detta mättes HRV hos 54 patienter med stressrelaterad utmattning (clinical burnout), 55 personer som rapporterade låga utbrändhetspoäng (healthy) och 52 personer rapporterade höga utbrändhetspoäng (non-clinical burnout). Vilo-EKG togs under 5 minuter och detta användes sedan för att beräkna ett flertal HRV-parametrar.

Resultat

HRV var signifikant lägre hos patienterna jämfört med både gruppen som rapporterade symtom på utbrändhet och den friska gruppen. Skillnaden var större mellan patienter och friska än mellan patienter och referensgruppen med utbrändhetssymtom.

Slutsats

Vi kunde alltså se att personer som sökt vård på grund av långvarig stressbelastning och blivit diagnostiserade med stressrelaterad utmattning hade låg HRV. Låg HRV kan vara en länk till ytterligare negativa konsekvenser för hälsan hos den här patientgruppen.

Publicerat

International Journal of Psychophysiology, 2016