Fysisk aktivitet - doserat

Doserad fysisk aktivitet ger långsiktigt bättre mental hälsa hos patienter med utmattningssyndrom

Titel

Changes in mental health in compliers and non-compliers with physical activity recommendations in patients with stress-related exhaustion

Författare

Agneta Lindegård och Ingibjörg Jonsdottir, Institutet för stressmedicin Göteborg, Mats Börjesson, KI, Magnus Lindwall, Göteborgs universitet och Markus Gerber, Universitetet Bern.

Bakgrund

Att få patienter med psykiskt ohälsa att vara tillräcklig fysiskt aktiva har i tidigare studier visat sig vara svårt att uppnå.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka om det vid uppföljningen som gjordes 18 månader senare var någon skillnad mellan dessa grupper avseende graden av utmattning, ångest och depression.

Metod

I denna studie har vi jämfört tre grupper av patienter med utmattningssyndrom:

  • En grupp som "svarat" mycket bra på den rekommendation avseende dos av fysisk aktivitet som ingår som en del i den multimodala behandlingen av utmattningssyndrom och som alla patienter på ett strukturerat sätt tar del av i början av behandlingsperioden.
  • En grupp som "svarat" bra på behandlingsrekommendationen.
  • En grupp som inte "svarat" alls, d.v.s. förblivit fysiskt inaktiva.

Resultat

Resultatet visar att trots att samtliga grupper blev klart bättre över tid så blev de patienter som svarat mycket bra eller bra på rekommendationen om fysisk aktivitet, signifikant bättre i sin utmattningssjukdom och i sin depression efter 18 månader jämfört med patientgruppen som förblev fysiskt inaktiv.

Slutsats

Slutsatsen är att rekommendation om doserad fysisk aktivitet bör implementeras som en del av befintlig multimodal behandling av patienter med utmattningssyndrom för att snabbare uppnå bättre mental hälsa.

Publicerat

BMC Psychiatry 2015