Kognitiv nedsättning undersöks vid störande ljud

Patienter med UMS anstränger sig för att upprätthålla förmågan att prestera i kognitivt krävande uppgifter, men det kostar betydligt mer energi än hos friska individer. Förmågan påverkas inte av störande bakgrundsljud, men kostar mer i mental energi.

Titel

Executive function and attention in patients with stress-related exhaustion: perceived fatigue and effect of distraction.

Författare

David Krabbe, Sahlgrenska akademin Göteborgs Universitet,  Susanne Ellbin, Institutet för stressmedicin,  Michael Nilsson, Hunter Medical Research Intitute (HMRI) and University of Newcastle Australia, Ingibjörg H Jonsdottir, Institutet för stressmedicin & Hans Samuelsson, Sahlgrenska akademin Göteborgs Universitet.

Syfte

Bakgrund: Kognitiva nedsättningar är ett av huvudsymtomen hos patienter med utmattningssyndrom (UMS). Vanligtvis testas kognitiva funktioner i en tyst miljö, men det kan ge en felaktig bild av hur patienter med UMS fungerar kognitivt då det oftast är många ljud och störningar att förhålla sig till i våra arbetsmiljöer.

Metod

Vi testade förmågan att genomföra komplexa uppgifter (så kallad exekutiva funktioner) med och utan samtidig störning med bakgrundsljud samt hur bra man lyckades hålla uppmärksamheten i uppgifterna. Grupperna som jämfördes var 25 patienter med UMS och 25 friska kontroller. Vi bad också testpersonerna att skatta hur trött man blev av att genomföra dessa uppgifter.

Resultat

Patienterna uppvisade sämre förmåga att genomföra kognitiva uppgifter och att hålla uppmärksamheten under en längre tid, men motsatt till vad vi trodde så påverkades deras kognitiva förmåga inte av störande bakgrundsljud. Patienterna lyckades således upprätthålla samma prestation med störning, men de rapporterade betydligt mer trötthet i samband med utförandet, jämfört med kontrollgruppen. Det kostade således betydligt mer i form av mental energi för patienterna att upprätthålla en god prestation under störning.

Diskussion

Patienter med UMS anstränger sig för att upprätthålla förmågan att prestera i kognitivt
krävande uppgifter, men det kostar betydligt mer energi än hos friska individer.
Beteendemönstret att till varje pris prestera även om det kostar på får konsekvenser och är inte hållbart i längden, då många patienter ska återgå till kognitivt krävande arbete. Denna aspekt behöver beaktas och det är många patienter med UMS som kan behöva hjälp att anpassa de kognitiva kraven till förmågan att prestera så att återgången till arbete kan bli mer hållbar.

Publicerat

The International Journal on the Biology of Stress 2017