Fysisk aktivitet din väg till bättre hälsa

Söker du hjälp på din vårdcentral för stressrelaterad eller annan psykisk ohälsa? Då kan den här broschyren ger dig råd och information på vägen. Du får stöd och motivation som kan leda dig till en bättre psykisk hälsa och materialet kan även stödja dina närstående så att dom kan stödja dig.

Rätt dos av fysisk aktivitet är enligt aktuell forskning särskilt effektiv vid stressrelaterad och annan psykisk ohälsa, så som lätt eller måttlig depression och ångest. Att vara fysiskt aktiv på rätt nivå har också visat sig kunna förhindra återfall i psykisk ohälsa.

Här får du råd om hur mycket du bör röra på dig och hur aktiviteten kan fördelas över veckan, vilken intensitet som är lämplig och samtidigt framhålls också vikten av återhämtning.

Fysisk aktivitet din väg till bättre hälsa är en broschyr utgiven av Fysioterapeuterna – fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter. Den har tagits fram i samarbete med Socialstyrelsen inom ramen för projektet ”Fysioterapeuter samtalar om levnadsvanor”. Agneta Lindegård Andersson från Institutet för stressmedicin har tillsammans med forskare och praktiker varit med i expertgruppen som tagit fram underlaget till broschyren.

Fysisk aktivitet din väg till bättre hälsa, 2017

Broschyren finns att ladda beställa hos fysioterapeuterna.se
Tanken är att broschyren skall finnas tillgänglig i väntrummen på vårdcentraler runt om i Sverige.