Filmer

Filmer inom området stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.

Filmer på 1177 om vår forskning

På 1177 finns fem filmer om utmattningssyndrom från patientberättelse till olika behandlingsaspekter, där ISM medverkar.

Utmattningssyndrom, Marie berättelse

Marie drabbades av utmattningssyndrom, filmen visar hennes berättelse. 

Fysisk aktivitet

Agneta Lindegård Andersson, utvecklingsledare på Institutet för stressmedicin, berättar om utmattningssyndrom och fysisk aktivitet.

Stressavlastning och varningssignaler

Kristina Glise, överläkare på Institutet för stressmedicin, berättar om utmattningssyndrom - stressavlastning och varningssignaler.

Psykologisk behandling

Susanne Ellbin, psykolog på Institutet för stressmedicin, berättar om utmattningssyndrom och psykologisk behandling. 

Återhämtning och återgång i arbete

Lilian Wiegner, överläkare på Institutet för stressmedicin, berättar om utmattningssyndrom - återhämtning och återgång i arbete.


Kognitiva nedsättningar vid UMS

Psykolog Susanne Ellbin har tillsammans med kollegor presenterat studier om hur våra kognitiva funktioner påverkas vid utmattningssyndrom. Här berättar hon om tre olika studier som alla handlar om våra tankefunktioner.

Forskningsområde kognitiva funktioner


Fysisk aktivtet och UMS

Agneta Lindegård Andersson forskar bland annat på effekter av doserad fysisk aktivitet på patienter med utmattningssyndrom. Här berättar hon vad ISM:s forskning har bidragit till när det gäller ny kunskap kring fysisk aktivitet och utmattningssyndrom.

Mer om fysisk aktivitet

Forskningsområde fysisk aktivitet och stress


Utmaningen - Film från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har gjort en film med medarbetare som drabbats och forskare som ger fakta varvat i ett samtal. Detta för att ge stöd till arbetet med föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Från ISM medverkar Kristina Glise. Filmen finns i en längre och kortare version.

Verktyg för vägledning för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, Arbetsmiljöverket

ISM:s forskning om organisatorisk och social arbetsmiljö


Föreläsning Svenska psykiatriföreningens årsmöte 2023

Utmattningssyndrom var temat för ett seminarium på Svenska psykiatriföreningens årsmöte 2023. Där medverkade bland annat Kristina Glise från ISM. Nu finns hennes föreläsning tillgänglig att se via Webben tillsammans med andra föreläsningar under samma seminarium .

Se föreläsningarna här

Svenska psykiatrikongressen 2023 

Scrolla ner till Torsdag J1 med start kl 9