Kontaktuppgifter

Diana Swolin Eide

Ordförande

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 67 84

Christina Hammarstrand

Sekreterare

Telefonnummer

Jannike Norström

Studierektor allmänmedicin

Jacob Holmqvist

Studierektor anestesi och intensivvård

Per Hällsjö Wekell

Studierektor barn- och ungdomsmedicin

Fatih Inci

Studierektor radiologi

Katarina Nilsson Helander

Studierektor ortopedi

Katarina Vilhelmsson

Studierektor geriatrik

Maria Gyhagen

Studierektor gynekologi och obstetrik

Birgitta Anesten

Studierektor infektion

Vladimir Radulovic

Studierektor internmedicin

Entela Bollano

Studierektor kardiologi

Anders Rosemar

Studierektor kirurgi

Martin Flygare

Studierektor kirurgi

Margaretha Smith

Studierektor lungmedicin
Studierektor onkologi

Anna Deminger

Studierektor reumatologi

Denada Aiff

Studierektor psykiatri

Karin Allard

Studierektor ögonsjukdomar

Hasse Ejnell

Studierektor öron-, näsa- och halssjukdomar

Eva Lundh

Koncernstab HR

Joakim Björås

Utbildningschef FoUUI

Hannah Fovaeus

RÖS