Radiologi

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning PG-väst riktar sig i första hand till specialister i radiologi inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

Om kurserna

Kurserna hålls i normalfallet i centralt belägen kurslokal i Göteborg. Specificerat program annonseras cirka en månad före varje kursdag.

Abonnera på kurserna

Utbildningen erbjuds i form av abonnemang som inte är personbundna. Abonnemangskostnad á 12 000 kronor för sex kursdagar faktureras hemmakliniken. Enstaka kursdagar kan köpas i mån av plats till en kostnad av 3 000 kronor.

Fler utbildningar och seminarier: Svensk Förening för Medicinsk Radiologi

Anmälan

Anmälningar samt info om eventuella matallergier görs till gordana.boskoska@vgregion.se i samråd med relevant sektionschef senast en vecka innan utbildningstillfällen.

Radiologiskt intressanta VGR-föreläsningar från 2019

Hjärtimaging på Röntgen – Erika Fagman

The role of interventional radiology – Henrik Leonhardt

Pneumomediastinum (radiologi & lungmedicin) - Ilja Laesser och Britt-Marie Eldh

Kommande utbildningar

20-21 april 2023 - Magnetic resonance imaging of the upper extremity

Musculoskeletal Radiology Postgraduate Education. Continuing education for radiologists in Västra Götaland and Halland (PG-Väst).

20-21 april: Magnetic resonance imaging of the upper extremity