Radiologi

Fatih Inci

Regional studierektor

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 88 07

Gordana Boskoska

Administrativ samordnare

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 97 83

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning PG-väst riktar sig i första hand till specialister i radiologi inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

PG-Väst Radiologi Utbildningar 2024

 

2024-03-01 Thoraxradiologi; Framtiden inom thoraxradiologi och thoraxradiologisk fördjupning

2024-03-14 Muskuloskeletal radiologi; Fot och fotled

2024-04-23 Muskuloskeletal radiologi; Bakjourskola

2024-09-25 Buk och kärl radiologi; Akut buk; diagnostik och interventionell radiologi/behandling

2024 oktober Pediatrisk radiologi

2024 november Neuroradiologi

2024-12-03 Urogenital radiologi

 

Länkar till andra kurser, möten och kongresser 

Abonnera på utbildningarna

Utbildningen erbjuds i form av abonnemang som inte är personbundna. Abonnemangskostnad á 13 000 kronor för samtliga kursdagar (6–8 tillfällen per år) som faktureras hemmakliniken. Enstaka kursdagar kan köpas i mån av plats till en kostnad av 3 000 kronor. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i deltagaravgiften

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan senast en vecka innan utbildningstillfällen. Informera Gordana Boskoska (gordana.boskoska@vgregion.se) om du vill byta mellan olika kurser eller om du får förhinder.

Anmälan utbildning

Om utbildningarna

Utbildningarna hålls i normalfallet mellan kl. 09:00-16:00 i centralt belägen lokal i Göteborg. Specificerat program annonseras cirka en månad före varje utbildningsdag.