Lungmedicin

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialister i lungmedicin inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

Margaretha Smith

Studierektor lungmedicin