Psykiatri

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialister i psykiatri inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna

Kurserna ingår i det program som sektorsråden i psykiatri antagit som en del i att säkerställa specialistens möjlighet att bibehålla och vidareutveckla sin kompetens som psykiatriker

Varje kurs har plats för över ett 50-tal deltagare och fortbildningarna är förlagda i Göteborg i de fall det inte är webbinarium/online på distans över länk. Vid fysiska träffar ingår fika och lunch (ej registrerad specialkost vid anmälan bekostas av enskild), och anmälan görs via utbudskatalogen/lärportalen Totara. Kostnaden faktureras din arbetsgivare. Via länken till utbudskatalogen/lärportalen Totara återfinns även så kallade Specialist-METIS kurser - fördjupningskurser - som ges i ett modifierat Metisformat, ett led i en målinriktad och kvalitativt god fortbildning för specialistläkare i psykiatrin

Via länk nedan i rutan Utbildningar kommer du till sidan Fortbildning för specialistläkare under Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VG (KPH)

Svenska psykiatriska föreningen

Utbildningar

  • Fortbildning för specialistläkare

    I samråd med samverkansråd psykiatri erbjuds regionens psykiatriker fortlöpande kompetensutveckling av Utbildnings- och fortbildningskansli inom Kunskapsstöd för psykisk hälsa utifrån uppdrag av Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare som har övergripande ansvar för alla olika diagnos- och kompetensområden

Denada Aiff

Regional studierektor