Ortopedi

Katarina Nilsson Helander

Regional studierektor

Telefonnummer

Mobil: 070-321 84 20
Kontor: 031 - 343 07 78

Louise Théen

Administrativ samordnare

Telefonnummer

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialistläkare i ortopedi inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialistläkare utanför VGR är välkomna i mån av plats.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret här. (Forms-formulär)

Du kan när som helst under hela året byta mellan olika kurser som tidsmässigt passar dig bäst. Informera Louise Théen (e-post) om alla byten och om du får förhinder.

Kursprogram

Program och deltagarlista skickas ut 1-2 veckor före varje kurs. Programmet för den aktuella kursdagen återfinns då även ovan under respektive kurs.

Tid: klockan 08.30-14.30.

Kostnad

Alla ortopedkliniker inom Västra Götalandsregionen samt Hallands sjukhus (Halmstad och Varberg) betalar en abonnemangsavgift och har därmed tillgång till obegränsat antal kursplatser utan ytterligare kostnad. 

Kursdeltagare som inte tjänstgör vid en ortopedklinik inom Västra Götalandsregionen eller Hallands sjukhus (Halmstad och Varberg) betalar 1 500 kr per kursdag.

Länkar till andra kurser, möten och kongresser