Välj rätt i sommar och få vård snabbare!

Förhoppningsvis kommer du inte behöva söka vård eller hjälp av oss alls i sommar. Men om det ändå skulle bli så, vill vi hjälpa dig att söka vård på rätt mottagning för just din skada eller sjukdom. Det gör att du får vård snabbare, väntetiderna blir kortare och belastningen på vårdens personal minskar.

Är det ett akut livshotande tillstånd är det alltid 112 och akutmottagningen som gäller. Men utöver det finns det många vägar för att få hjälp. På akutmottagningen får den som är svårast sjuk hjälp först. Därför kan du som har ett mindre allvarligt tillstånd få vänta länge på din tur. Du kan också bli hänvisad till din vårdcentral, jourmottagning eller få råd om egenvård.

Egenvård - åtgärder som du kan utföra själv eller med hjälp av någon närstående. Exempelvis medicinering och omläggning av sår.

Vårdcentralen - har öppet vardagar och det är nästan alltid på vårdcentralen du söker vård när du är sjuk eller har något besvär. Nästan alla vårdcentraler har också digitala mottagningar där det kan gå snabbare att få hjälp. Du kan söka vårdcentral på 1177

JourcentralenAlingsås jourcentral har öppet kvällar och helger. Tar emot barn och vuxna i alla åldrar vid mer akuta besvär. 

Sjukvårdsrådgivning - Till din hjälp finns alltid telefonnumret 1177 för sjukvårdsrådgivning om du är osäker på när du ska söka vård. Då hjälper en sjuksköterska till med att bedöma dina besvär.

Ta hjälp av 1177.se för att hamna på rätt vårdnivå. Använd digitala tjänster på 1177.se för att kontakta vården när det inte är brådskande.

När du väljer rätt från början kan du få vård snabbare.

Trevlig sommar önskar vi på Alingsås lasarett!