Behandlingsplan vid multifaktoriellt blandsår

Medicinska åtgärder

  • Optimera behandling av eventuell grundsjukdom/komplicerande sjukdomar t.ex. hypertoni och lipidrubbning.

  • Kontrollera blodsocker och behandla eventuell diabetes.
  • Smärtlindring 
  • Påbörja kompressionsbehandling om det är inte är kontraindicerat.

Omvårdnadsåtgärder

  • Välj lämplig lokalbehandling. Produkter och produktgrupper
  • Hudvård - Inspektera huden dagligen för att uppmärksamma missfärgning, tryck eller skavskada.
    Skydda huden mot påfrestningar, smörj med mjukgörande produkter. Undvik förband med kraftig vidhäftningsförmåga eftersom skör hud kan skadas i samband med förbandsbyte.
  • Tryckavlastning hälar vid behov.

Levnadsvanor

Remiss

För diagnos och behandlingsförslag - remiss till hudspecialist, se Remissinnehåll

 

Kvalitetssäkrat 240528 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.