Behandlingsplan vid venöst sår

Medicinska åtgärd

 • Det finns goda förutsättningar att läka och förhindra recidiv av venösa bensår om den bakomliggande orsaken åtgärdas. Kärlkirurger kan med operativa eller endovaskulära åtgärder behandla ytlig venös insufficiens. Djup venös insufficiens kräver livslång kompression.
 • Välj lämplig kompressionsbehandling.
 • Smärtlindring.
 • Obs! Dessa sår är sällan infekterade utan koloniserade. Undvik onödig antibiotikabehandling.  

Omvårdnadsåtgärder

 • Välj lämplig lokalbehandling.Produkter och produktgrupper
 • Högläge av benen.
  Mest effektivt är högläget om underbenen befinner sig på samma nivå som hjärtat eller högre. Därför rekommenderas att på lämpligt sätt höja fotändan av sängen. När vårdtagaren sitter ned bör benen läggas upp på en stol.
 • Hudvård.
  Inspektera huden dagligen för att uppmärksamma missfärgning, tryck eller skav. Skydda omgivande hud mot tryck. Smörj med mjukgörande produkter. Vid skör hud undvik förband med kraftig vidhäftningsförmåga.

 • Informera vårdtagaren om varför kompressionsbehandling är viktig. 
  Varför ska jag linda mitt ben?

Levnadsvanor

Remiss 

Patienter bör utredas med venös Duplex för att säkerställa om det föreligger ytlig eller djup venös insufficiens och därefter remitteras till kärlkirurgen för åtgärd. Se Remiss till kärlkirurg

I Skaraborg kan patienter i första hand remitteras till Hudkliniken för utredning. Se Remiss till hudspecialist

 

Kvalitetssäkrat 240528 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.