Allmänläkarkurser

Avbokningar

Avbokning av kurs ska ske skriftligt via mejl. Kursdeltagare kan avboka sig utan avgift fram till två månader innan kursstart. Vid avbokning efter sista avbokningsdag måste kursen betalas i sin helhet. Detta gäller även vid  sjukfrånvaro (egen eller annans) exempelvis vård av barn. Kursdeltagaren får själv ordna med en eventuell ersättare från samma studierektorsområde.

Fakturering av kurs

Fakturering av kurs sker i samband med kursstart.

Vårens kurstillfällen

Vårens kurstillfällen publiceras i oktober, ordinarie ansökningsperiod är oktober-november.

Hösten kurstillfällen

Höstens kurstillfällen publiceras i april, ordinarie ansökningsperiod är april-maj.

Väntelistor

När ordinarie ansökningstid har löpt ut kan du anmäla dig till reservlistan/väntelistan, så kontaktar vi dig så snart en kursplats som motsvarar dina önskemål blir tillgänglig.

Du kan anmäla dig till reservlistan/väntelistan även om du inte tidigare sökt till någon kurs

Målgrupper

Allmänläkarkurser arrangerar utbildning för läkare verksamma inom allmänmedicin.  Vi erbjuder kurser som är obligatoriska för ST-läkare samt ett antal kliniska kurser.  Vår huvudsakliga målgrupp är ST-läkare i allmänmedicin anställda på offentliga och privata vårdcentraler i Västra Götalandsregionen.

I mån av plats välkomnar vi även specialister i allmänmedicin (oberoende av anställningsform) samt ST-läkare från övriga delar av landet att delta i våra kurser. Läkare från Västra Götalandsregionen prioriteras om det är fler sökande än platser till en kurs.

Kvalitetskriterier

  • Specialister i allmänmedicin ansvarar för utbildningens innehåll, konstruktion och genomförande
  • Tyngdpunkt på interaktiv pedagogik
  • Kvalitetsgranskning av specialitetsföreningen SFAM, Svensk förening för allmänmedicin