Kompetensvärdering

Under bastjänstgöringen ska kontinuerliga bedömningar av BT-läkarens kompetensutveckling genomföras. I Västra Götalandsregionen används följande bedömningsinstrument och mallar.

BT-kollegium

Varje utbildningsförvaltning ansvarar för att BT-kollegium hålls efter 3 samt 9 månaders tjänstgöring. Under BT-kollegium möts huvudhandledare och BT-studierektor för att diskutera BT-läkarnas utveckling och ta ställning till justering av den individuella studieplanen. Vid behov kan också handledare delta.

Inför dessa kollegium kommer flera formativa bedömningar att göras med hjälp av de mallar som VGR föreslår (t ex konsultationsmallen, DOPS och CBD). Därefter kommer BT-läkaren att få återkoppling på utvecklingen och det kan behövas korrigeringar i utbildningsplanen för att BT-läkaren ska uppnå alla mål i BT-föreskriften.

Slutbedömning

I slutet av BT-läkarens tjänstgöring görs en slutbedömning av en extern bedömare tillsammans med huvudhandledaren. Till grund för denna bedömning ligger alla de formativa bedömningar som genomförts på BT-läkarens olika placeringar.