Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor som vi på utbildningsenheten ofta får. Hittar du inte svaret här är du välkommen att kontakta oss, du hittar kontaktuppgifter i menyn till vänster.

När startar nästa BT-omgång och kan man då få en integrerad BT?

Projektomgången för regional BT startade 8 november 2021. Under våren 2022 tas ställning till när nästa regionala BT startar liksom integrerad BT (BT som en del av ST).

Är BT en tillsvidareanställning?

Ja, om den är integrerad, dvs ingår i en ST-tjänst.

Är en integrerad BT en del av en ST-utbildning på sex år?

Ja, integrerad BT skall göras inom de två första ST-åren.

Innebär integrerad BT att man måste ha bestämt sig för specialitetsval redan från början?

Ja.

Är tanken att man har ett år med "snabb" rotation mellan tjänstgöringar på olika kliniker eller kan man lägga en "vanlig" ST-utbildningsplan?

För att nå BT-målen krävs tjänstgöring där man möter akut sjukvård och i VGR finns dessutom en rekommendation om att tjänstgöra i psykiatrin. Man skulle kunna kalla det en ”snabb” rotation jämfört med längden på de sidotjänstgöringar som sedan ingår i ST-utbildningen inom allmänmedicin.

Hur utses huvudhandledaren?

Huvudhandledaren utses av verksamhetschef på den första kliniken där BT-läkaren tjänstgör.

Hur mycket av handledarens arbetstid förväntas ägnas åt BT-handledning?

Det är individuellt beroende på BT-läkarens tidigare erfarenhet.

Stämmer det att huvudhandledaren bedömer BT-läkaren efter varje klinikplacering?

Ja, huvudhandledaren följer BT-läkaren under hela bastjänstgöringen med avstämningar med varje klinikhandledare samt vid två BT-kollegium.

Medverkar BT-läkaren vid BT-kollegium?

Nej.

 

Varför finns det inga specificerade BT-delmål i internmedicin och kirurgi?

Socialstyrelsen har valt att lägga fokus på klinisk praktik och inte att täcka in alla verksamhetsområden.

Finns det färdiga mallar för intyg utifrån lärandemålen?

Inte i nuläget men när sådana tas fram kommer de att finnas för nedladdning på denna hemsida. 

Utgår ersättning till kliniken där BT-läkaren tjänstgör?

Nej, det utgår ingen ersättning.

Var vänder man sig om BT-läkaren behöver träna svenska språket?

Till aktuell BT-studierektor. Tillgång till extra språkstöd finns i VGR via PLUS.

Justeras stor frånvaro under en placering genom förlängning innan BT-läkaren får börja på nästa placering?

Ja, men det regleras individuellt för varje enskild BT-läkare då fokus är att uppnå målen.

Vad kallas läkaren efter fullgjord Bastjänstgöring?

Förslagsvis legitimerad läkare med baskompetens.

Senast uppdaterad: 2021-10-13 10:18